Olet täälläEtusivu Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat

Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat

Julkaisun nimi: 
Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat
Tekijä: 
Pitkänen, T. & Holopainen, A.
Ingressi: 

Päihdehoidon aikana on tärkeää seurata asiakkaan elämäntilannetta ja toimintakykyä laajemmin. Tutkimuksessa Paradise24-kysymyssarjan avulla selvitettiin laitoshoidossa olleiden päihdeongelmaisten psykososiaalista kuormitusta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Toimintakyky Paradise
Julkaisuvuosi: 
2014
Julkaisun tiedot: 

Tiimi 5/2014, s. 26-27

Lyhyt kuvaus: 

Paradise24 on työväline, jolla voi kartoittaa psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Se sisältää kysymyksiä esimerkiksi arjen hallinnasta, mielialasta, sosiaalisesta elämästä, unesta, kivusta ja muutostoiveista. Tutkimuksen tulosten perusteella laitoshoidossa olevat päihdeongelmaiset kokivat eniten mielialaan liittyviä ongelmia. Kysymykset, joihin oli vastattu ”erittäin suuria vaikeuksia” liittyivät huolestuneisuuteen, uneen ja osallistumiseen. Tulevaisuudessa olisi tärkeä hyödyntää lomaketta useita kertoja hoidon aikana, jotta on mahdollista saada tietoa hoidon vaikuttavuudesta. 

Asia-/Avainsanat: toimintakyky, päihdehoito, päihdeongelmat, laitoshoito, vaikuttavuus

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä