Olet täälläEtusivu Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä

Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä

Julkaisun nimi: 
Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä
Tekijä: 
Ryhänen, S., Laitinen K. & Karttunen N.
Ingressi: 

Päihdelinkin neuvontapalveluun tulleista kysymyksistä noin viidennes koski lääkkeitä, ja lääkekysymysten suurin ryhmä oli vieroittautumista koskevat kysymykset. Yleisimmät kysymyksissä esiintyneet lääkeryhmät olivat opioidit, bentsodiatsepiinit, masennuslääkkeet ja gabapentinoidit.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Lääkärilehti 5.10.2018, 40/2018 vsk 73, s. 2275 - 2280.

Lyhyt kuvaus: 

LÄHTÖKOHDAT: Lääkkeiden päihdekäytön uskotaan yleistyvän.

MENETELMÄT: Tutkimuksessa analysoitiin Päihdelinkin neuvontapalveluun v. 2012–16 tulleiden lääkekysymysten määrää, sisältöä ja taustatietoja.

TULOKSET: Kysymyksistä (n = 683) 22 % koski vieroittautumista. Lääkeryhmistä eniten kysyttiin opioideista (40 %) ja bentsodiatsepiineista (35 %). Opioideista eniten kysyttiin buprenorfiinista (51 %) ja bentsodiatsepiineista diatsepaamista (28 %). Sekakäyttö alkoholin (21 %) tai muun päihteen (11 %) kanssa oli yleistä. Kysyjistä kolmannes oli 26–35-vuotiaita ja yli puolet naisia. Eniten kysymyksiä tuli pääkaupunkiseudulta (28 %) ja muista yli 50 000 asukkaan kaupungeista (45 %).

PÄÄTELMÄT: Lääkkeistä, etenkin opioideista ja bentsodiatsepiineista, vieroittautumiseen kaivataan tukea. Anonyymi matalan kynnyksen palvelu voi tukea vieroittautumisessa ja hoitoon ohjautumisessa.

Julkaisun teema-alue: 
03. muu päihde/aine
3.01 bentsodiatsepiinit
3.04 muut lääkkeet
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: