Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää.

Julkaisun nimi: 
Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää.
Tekijä: 
Jurvansuu, S. & Rissanen, P.
Ingressi: 

Kokemusasiantuntijoita ja vertaisia hyödynnetään yhdistyksissä laajasti. Koska toimintaan liittyy erityinen riski kuormittumiselle, tulee toimijoiden hyvinvointiin panostaa aktiivisesti. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. (2018) Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää. Tiimi 3/2018, 26-27. 

Lyhyt kuvaus: 

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnasta saatavilla oleva tieto on vähäistä. MIPA-tutkimusohjelmassa toteutettiin päihde- ja mielenterveysyhdistyksille kysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa asian tilannetta. Kyselyyn vastasi 199 edustajaa päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdoista. 

Kyselyssä selvitettiin vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden määriä yhdistyksissä. Vertaisia toimi suurimmassa osassa aineiston yhdistyksistä ja kokemusasiantuntijoita yli puolessa. Kokemusasiantuntijatoiminta vaikutti paikantuvan suurimpiin yhdistyksiin, joissa työskentelee palkattua henkilöstöä. Yhdistyksistä 13 prosentilla ei ollut yhtään vertaista tai kokemusasiantuntijaa. 

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyy erityispiirteenä kuormittavuutta ja väsymisen riskiä, joiden ehkäisemiseksi tarvitaan riittäviä tukitoimia. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että tavoissa tukea vertaisia ja kokemusasiantuntijoita oli kehitettävää. Työnohjauksien toteutuminen tai vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden osallistuminen niihin oli vähäistä. 

Koska kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta kasvavat yhdistyksissä, myös toimijoiden kuormittumisen ehkäisyyn tulee kiinnittää enenevissä määrin huomiota. 

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
Julkaisutyyppi: