Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä

Julkaisun nimi: 
Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä
Tekijä: 
Sihvonen, M.
Ingressi: 

Alle 30-vuotiaat samanaikaisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät asiakkaat ovat erityinen asiakasryhmä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Oikea-aikainen ja yksilöllinen kohtaaminen erilaiset tarpeet huomioiden on ensiarvoista näiden nuorten auttamiseksi. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Sihvonen, M. (2021) Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä. Tiimi 4/2021, s. 26-27. 

Lyhyt kuvaus: 

THL:n Päihdetapauslaskennassa kerätään tietoja sote-palveluiden päihteisiin liittyvistä asiakaskäynneistä. Vuoden 2015 aineiston rajaaminen alle 30-vuotiaisiin mahdollisti nuorten kaksoisdiagnoosiasiakkaiden tarkemman asiakasprofiilin tarkastelun Pro gradu -tutkielmassa. Tarkasteltavia alle 30-vuotiaiden kaksoisdiagnoosiasiakkaiden päihdeasiointeja aineistossa oli 980.

Aineiston perusteella huumausaineiden asema näyttäytyi vahvana päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten elämässä. Tyypillistä oli myös useiden päihteiden samanaikainen käyttö sekä kovien huumeiden käyttö. Palvelutarpeina korostuivat tarpeet liittyen päihdeongelmaan ja psyykkisiin syihin. Alle 30-vuotiaiden tarkastelua tehtiin myös ikäryhmittäin, mistä selvisi esimerkiksi, että nuoren korkeampi ikä nostaa myös päihde-ehtoisten asiointien määrää.

Tutkimuksen mukaan tämän asiakasryhmän yksilöt olisi kohdattava yksilölliset tilanteet huomioiden. Tieto nuorista kaksoisdiagnoosiasiakkaista mahdollistaa ehkäisevien ja korjaavien palveluiden kehittämisen.

Julkaisutyyppi: