Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne

JAA SOMESSA

Julkaisun nimi: 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne
Tekijä: 
Jukka Valkonen & Heli Ringbom
Ingressi: 

Koherenssin tunne kuvaa ihmisen tapaa suhtautua kuormittaviin elämäntapahtumiin ja sillä on osoitettu olevan yhteys hänen hyvinvointiinsa. Se muodostuu kyvystä ymmärtää tilanteita, mahdollisuudesta hallita niitä ja asioiden mielekkyydestä.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018: 1-18.

Lyhyt kuvaus: 

Artikkelissa luodaan katsaus päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tun-teeseen ja siihen, miten se on yhteydessä heidän hyvinvointiinsa. Artikkelissa tarkastellaan myös sitä, miten koherenssin tunne on yhteydessä järjestön toimintaan liittyviin hyvinvointia edistäviin tekijöihin. Käytettävä aineisto on kerätty päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan eri tavoin osallistuvilta ihmi-siltä (N=936). Mukana on niin erilaisissa kohtaamispaikoissa käyviä, työllistettyjä, palveluja käyttäviä, vertai-sia kuin vapaaehtoistyöntekijöitäkin.

Asia-/Avainsanat: Päihdejärjestö, mielenterveysjärjestö, osallistujat, koherenssin tunne, hyvinvointi

Julkaisun teema-alue: 
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä