Olet täälläEtusivu Osallisuutta arkeen – menetelmäkansion laatiminen, osallistava ja yhteisöllinen näkökulma päihdehoitotyöhön päihdetyön asumisyksikössä

Osallisuutta arkeen – menetelmäkansion laatiminen, osallistava ja yhteisöllinen näkökulma päihdehoitotyöhön päihdetyön asumisyksikössä

Julkaisun nimi: 
Osallisuutta arkeen – menetelmäkansion laatiminen, osallistava ja yhteisöllinen näkökulma päihdehoitotyöhön päihdetyön asumisyksikössä
Tekijä: 
Sarkkola, S.
Ingressi: 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä luotiin menetelmäkansio, jonka tavoitteena on kehittää keinoja asukkaiden parempaan hoitoon sitoutumiseen ja lisätä työntekijöiden ymmärrystä yhteisön toiminnan osallistavuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen merkityksestä osana kuntoutumisprosessia.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Hämeen ammattikorkeakoulu, hoitotyö.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja toteutettiin keskikokoisessa päihdekuntoutujien asumisyhteisössä. Opinnäytetyön tuotoksena oleva menetelmäkansio tehtiin asumisyhteisön työntekijöiden käyttöön asumisyhteisön toiminnan kehittämiseksi. Menetelmäkansion tavoitteena oli kehittää keinoja asukkaiden parempaan hoitoon sitoutumiseen ja lisätä työntekijöiden ymmärrystä yhteisön toiminnan osallistavuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen merkityksestä osana kuntoutumisprosessia. 

Opinnäytetyön tuotoksena olevassa menetelmäkansiossa tarkasteltiin hoitosuhdetta, asukkaiden osallisuuteen kannustavaa toimintaa sekä yhteisöllisyyttä yhteisöhoidon näkökulmasta. Menetelmäkansio suunniteltiin asumisyhteisön tarpeita vastaavaksi. Menetelmäkansiota varten tutustuttiin asumisyhteisön tarjoamaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja asumisyhteisön arkeen osallistuvan havainnoinnin avulla.

Opinnäytetyö ja menetelmäkansio osoittavat, että työntekijän vuorovaikutustaidoilla ja dialogisuuteen pyrkivällä avoimella ja rohkaisevalla työotteella on mahdollista edistää yhteisöllisiä prosesseja päihdekuntoutujien asumisyhteisössä. Yhteisöllisyys ja asumisyhteisö itsessään voivat olla päihdekuntoutumisessa tärkeässä osassa, mikäli yhteisö ja yhteisöllisyys osataan nähdä voimavarana, jota pyritään hyödyntämään. Työelämätaho oli palautteen perusteella tyytyväinen opinnäytetyön tuotoksena olevaan menetelmäkansioon.

Julkaisun teema-alue: 
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: