Olet täälläEtusivu Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon

Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon

Julkaisun nimi: 
Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon
Tekijä: 
Kiistala, M.
Ingressi: 

Opioidiriippuvuuden korvaushoidon tavoitteena vuonna 2008 voimaan tulleen asetuksen mukaanon joko kuntoutuminen ja päihteettömyys tai haittojen vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen. Korvaushoidon toteuttamista säätelevä sosiaali- ja terveysministeriön asetus jättää kunnille tilaa kunta- ja hoitopaikkakohtaisille ratkaisuille.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Korvaushoito
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia käsityksiä korvaushoidon työntekijöillä on korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavan ja haittoja vähentävän korvaushoidon hoitomuotoihin.

Tutkimuksen mukaan työntekijöiden käsitykset korvaushoidon hoitomuodosta voivat joko tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista auttamista tai tukea korvaushoidon järjestämiseen liittyviä taloudellisia ratkaisuja. Kun korvaushoidon hoitomuodot tukevat asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ne luovat rajoja, joiden avulla asiakkaalle asetetaan tavoitteita ja joiden avulla häntä voidaan vastuuttaa sekä sitouttaa hoitoon. Hoitomuodot toimivat tällöin työvälineenä sekä työntekijöille että asiakkaille hoidossa edistymisen seuraamiseksi.

Kun korvaushoidon hoitomuodot tukevat työntekijöiden käsitysten mukaan korvaushoidon järjestämisen taloudellisia ratkaisuja, merkitsee se etenkin haittoja vähentävässä korvaushoidossa olevien asiakkaiden psykososiaalisen tuen heikentymistä ja hoitomuotojen ollessa joustamattomia, yksilöllisen korvaushoidon toteuttamisen mahdollisuuksien vähenemistä.

Korvaushoitojen järjestämisen taloudellisia ratkaisuja tukeva kategoria mukailee Partasen ym. (2014, 485) havaintoa siitä, että opiodiriippuvuuden korvaushoidon rajautuminen kahteen hoitomuotoon vaikuttaisi hyödyttävän kilpailuttamista suurissa kunnissa, jolloin haittoja vähentävä korvaushoito voidaan hinnoitella kuntouttavaa korvaushoitoa edullisemmaksi hoitomuodoksi.

Työntekijöiden käsitysten mukaan opiodiirippuvuuden korvaushoidon käytännöt vaativat yhtenäistämistä ja ohjeistamista. Tämä estäisi korvaushoidon hoitomuotojen eriäviä käytäntöjä ja siten edesauttaisi asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
3.02 buprenorfiini
3.03 joku muu opiaatti
08. hoito ja kuntoutus
8.02 korvaushoito
09. päihdetyön menetelmät
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
Julkaisutyyppi: