Olet täälläEtusivu Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin

Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin

Julkaisun nimi: 
Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin
Tekijä: 
Kaskela, T. & Pitkänen, T.
Ingressi: 

Päihderiippuvuudesta kärsivän omaisuusrikollisuutta ennustivat nuori ikä, huumetausta sekä työttömyys. Rikollisuus on laaja vyyhti, johon vaikuttaa moni tekijä. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Kaskela, T. & Pitkänen, T.  (2017) Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin. Tiimi 1/2017, s. 28-29.

Lyhyt kuvaus: 

A-klinikkasäätiön tutkijat selvittivät päihdeongelmasta kärsivän riskiä tehdä omaisuusrikos seuraamalla päihdeongelmaisten henkilöiden rikollista käyttäytymistä vuosien 2006 ja 2010 välillä. Tutkimus perustuu 6 571 päihdeongelman vuoksi hoidossa olleen henkilön aineistoon, jota analysoitiin tilastollisin menetelmin. 

Tutkimuksen tulosten mukaan omaisuusrikosten tekemiseen yhteydessä oli nuori ikä, huumetausta ja työttömyys, joka edelsi seurantaa. Kertyvät ikävuodet vähensivät rikosriskiä, joskin hieman vähemmän vankilataustaisilla. Huumetausta yli puolitoistakertaisti todennäköisyyden syyllistyä omaisuusrikokseen verrattuna alkoholiongelmaan. Työllisyys tutkimusta edeltäneenä aikana pienensi rikokseen syyllistymisen riskiä puolella. Vankilataustaiset päihdeongelmaiset miehet eivät tehneet naisia enempää rikoksia. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että rikollisuuden taustalla vaikuttaa moni tekijä. Näihin vaikuttaviin seikkoihin olisi mahdollista puuttua sosiaalipoliittisin keinoin.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
Julkaisutyyppi: