Olet täälläEtusivu Nuoren toimijuus vanhempien päihdeongelman ja lähisuhdeväkivallan läheisyydessä : modaliteettianalyysi nuorten kirjoituksista Varjomaailma -internetsivustolla

Nuoren toimijuus vanhempien päihdeongelman ja lähisuhdeväkivallan läheisyydessä : modaliteettianalyysi nuorten kirjoituksista Varjomaailma -internetsivustolla

Julkaisun nimi: 
Nuoren toimijuus vanhempien päihdeongelman ja lähisuhdeväkivallan läheisyydessä : modaliteettianalyysi nuorten kirjoituksista Varjomaailma -internetsivustolla
Tekijä: 
Taskinen, A.
Ingressi: 

Tutkielmassa on nostettu esiin lasten ja nuorten toimijuuden kokonaisuus heidän eläessään perheessä, jossa esiintyy alkoholisidonnaista lähisuhdeväkivaltaa.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Lasinen lapsuus
Julkaisuvuosi: 
2016
Julkaisun tiedot: 

Jyväskylän yliopisto, Sosiaalityö

Lyhyt kuvaus: 

Pro Gradu – tutkielmassa tarkastellaan lähisuhdeväkivaltaa sellaisissa perheissä, joiden vanhemmilla on päihdeongelma. Tutkimuksen kohteena on lähisuhdeväkivallalle kotonaan altistuneiden lasten ja nuorten toimijuus. Aikaisempi kotimainen tutkimus liittyen lasten toimijuuteen väkivallan yhteydessä on vähäistä. Tutkimusaineistona on lasten ja nuorten itsensä tuottamat 97 nettikirjoitusta A-klinikkasäätiön ylläpitämällä, nuorille suunnatulla Varjomaailma – verkkopalvelun ”Tarinat” -palstalla.

Nuorten toimijuus suhteessa väkivaltaiseen vanhempaan on eniten haluamisen modaliteetin kautta toteutuvaa menneen uudelleenarviointia ja sen aiheuttamaa vihaa sekä täytymisen modaliteetin mukaista pakkoa paeta ja kykenemättömyyttä toimia väkivaltatilanteissa. Kykenemisen modaliteetti tulee esiin kykynä ennakoida ja vältellä väkivaltaa ja haluaminen joidenkin nuorten haluna ymmärtää ja muuttaa vanhempaa.

Toimijuus suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön on eniten kykenemättömyyttä puhua asioistaan, mutta myös mahdollisuutta turvautua läheisiin ja taitoa hakea apua sekä halua, pakkoa, kykyä ja kykenemättömyyttä huolehtia pikkusisaruksista ja äidistä.

Toimijuus suhteessa itseen ja omaan tulevaisuuteen on suurimmaksi osaksi useiden eri modaliteettien kautta tulkittavissa olevia kuvauksia itsensä vahingoittamisesta, masennuksesta ja pahasta olosta. Tuntemisen modaalisuudeksi tulkittuina ne ovat kuvauksia toivottomuudesta. Myös osaaminen ja haluaminen tulevat esiin taitona suunnitella omaa tulevaisuutta ja haluna tehdä omasta elämästä erilainen kuin omalla vanhemmalla.

Nuorten toimijuus toteutuu monista eri toimijapositioista käsin. Tulosten perusteella nuoret altistuvat kotonaan hyvin monenlaiselle väkivallalle. Tarinoissa rakentuu kuva nuoresta, jonka toimijuus on moni-ilmeistä ja jonka toimijapositiot limittyvät toisiinsa. Runsaiden aiotun toimijuuden kuvausten perusteella nuorilla on paljon toimijuuden resursseja, joiden hyödyntäminen on tärkeää, jotta nuoret saisivat apua, josta itse kokevat hyötyvänsä. Myös puhumisen vaikeus ja tilanteen salaaminen sekä itseä vahingoittavan toimijuuden yleisyys ovat asioita, jotka ovat haaste perheen ulkopuoliselle nuoren pahan olon tunnistamiselle ja oikea-aikaiselle avun tarjoamiselle.

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
... mikä: 
väkivalta
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: