Olet täälläEtusivu ”Mussa elää niin vahvasti se, että on pakko esittää et kaikki on hyvin. Oon onnistunut siinä tahtomattanikin.” – Varjomaailma-verkkopalvelu tukemassa nuoria, jotka kokevat haittaa vanhempiensa päihteiden käytöstä

”Mussa elää niin vahvasti se, että on pakko esittää et kaikki on hyvin. Oon onnistunut siinä tahtomattanikin.” – Varjomaailma-verkkopalvelu tukemassa nuoria, jotka kokevat haittaa vanhempiensa päihteiden käytöstä

Julkaisun nimi: 
”Mussa elää niin vahvasti se, että on pakko esittää et kaikki on hyvin. Oon onnistunut siinä tahtomattanikin.” – Varjomaailma-verkkopalvelu tukemassa nuoria, jotka kokevat haittaa vanhempiensa päihteiden käytöstä
Tekijä: 
Peuhkurinen, Sari
Ingressi: 

Opinnäytetyö osoittaa, että Varjomaailman nuoret elävät sekä täysin tavallisten nuoruuskokemusten että vanhemman päihteiden käytöstä johtuvien haittakokemusten kanssa. Kaikki nuoret saivat apua elämäntilanteeseensa Varjomaailmasta. Dialogi toimi työmenetelmänä luottamuksellisen keskustelun aikaansaamisessa.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Lasinen lapsuus
Julkaisuvuosi: 
2016
Julkaisun tiedot: 

Laurea ammattikorkeakoulu, Hyvinkää, sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten elämänkokemuksia ja tutkia Varjomaailman suljettujen ryhmien tavoitteellisen toiminnan toteutumista verkkokeskustelussa. Tarkoituksena oli myös peilata elämänkokemuksia suhteessa Varjomaailman tarjoamaan toimintaan.

Tutkimusaineistona käytettiin yhden suljetun ryhmän sisäistä vuorovaikutusta, joka on tekstin muodossa. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen ja sen tyypiksi muodostui tapaustutkimus.

Opinnäytetyö osoittaa, että Varjomaailman nuoret elävät sekä täysin tavallisten nuoruuskokemusten että vanhemman päihteiden käytöstä johtuvien haittakokemusten kanssa. Nuoret puhuivat arkipäivän asioista Varjomaailmassa, koska kotona niistä ei yleensä puhuttu.

Nuorten kokemukset vanhemman päihteiden käytöstä olivat yhtäläiset aiemman tutkimustiedon kanssa. Väkivalta nousi keskeiseksi asiaksi nuorten kertomuksissa. Nuoret pohtivat Varjomaailmassa paljon vanhemman päihteiden käyttöä sekä sen herättämiä ajatuksia ja tunteita.

Kaikki nuoret saivat apua elämäntilanteeseensa Varjomaailmasta. Ohjaajat toteuttivat verkkokeskusteluissa ennalta määriteltyjä tavoitteita. Dialogi toimi työmenetelmänä luottamuksellisen keskustelun aikaansaamisessa. Myös verkkoympäristö tuki nuorten puhumista ja loi intensiivisen tunnelman keskusteluihin.

Näyttää siltä, että Varjomaailman kaltaisia palveluita tarvittaisiin enemmän. Järjestöjen ohella myös julkisen palvelujärjestelmän tulisi selvittää mahdollisuuksia tarjota palveluita verkossa päihdeongelman sivullisten uhrien auttamiseksi.

Asiasanat: Varjomaailma, verkkososiaalityö, vanhemman päihteiden käyttö, nuorten kokemukset

Julkaisun teema-alue: 
09. päihdetyön menetelmät
11. toimintaympäristöt
14. muu teema
... mikä: 
Päihdehaitat
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä