Olet täälläEtusivu Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin.

Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin.

Julkaisun nimi: 
Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin.
Tekijä: 
Jurvansuu, S. & Ringbom, H.
Ingressi: 

Sukulaisilta ja ystäviltä saatu tuki on tärkeää omaisten mielen hyvinvoinnille.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia & näkökulmia 1/2020. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus: 

Sosiaalisella tuella on iso merkitys mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten omaisten mielen hyvinvoinnille. Puhuminen omasta tilanteesta sukulaisille ja ystäville, heiltä saatu positiivinen tuki ja kokemus kuulluksi tulemisesta ovat erityisen tärkeitä. Omaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä tukea kuitenkin vain satunnaisesti. Omaisen lähipiiriltä saama tuki edistää myös ammatillisen avun piiriin hakeutumista. Ammatillisten tukipalvelujen ulkopuolelle jäävät keskimääräistä useammin omaiset, joiden läheinen ei saa ongelmaansa hoitoa. Yhteys viralliseen tukiverkostoon jää tällöin puuttumaan koko perheeltä. Jos lähipiirin asenne on kielteinen ja leimaava, se alentaa omaisten hyvinvointia. Stigman kokemus on erityisen vahva päihdeomaisilla ja silloin, kun siihen yhdistyy huono-osaisuutta, kuten matala koulutustaso ja taloudellista niukkuutta. Stigman vähentäminen helpottaa omaisten elämäntilannetta ja edistää ilmapiiriä, jossa lähipiiri osaa tukea ongelmien kanssa kamppailevia perheitä rakentavasti ja leimaamatta. Omaiset tarvitsevat palveluja, joissa heidät huomioidaan itsenäisinä tuen tarvitsijoina.

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
02. huumeet
4.01 pelaaminen
08. hoito ja kuntoutus
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: