Olet täälläEtusivu Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia

Julkaisun nimi: 
Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia
Tekijä: 
Pitkänen, T., Jokelainen, S., Sironen, J. & Glad, T.
Ingressi: 

Hyvinvointikyselystä käy ilmi, että matalan kynnyksen kohtaamispaikan kävijät kokivat osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti hyvinvointiinsa.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
... mikä: 
Katsaus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2017

Lyhyt kuvaus: 

Elokolot ovat päihteettömiä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joihin kuka tahansa on tervetullut. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kävijöille mahdollisuus toisten ihmisten tapaamiseen sekä antaa kävijöille tukea ja kannustusta. Tavoitteena on toimintaan osallistuvien elämänhallinnan, itsenäisen suoriutumisen ja päihdeongelmilta suojaavien tekijöiden vahvistuminen.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyyn vastasi 140 Elokolojen kävijää syksyllä 2015. Kyselyyn vastanneet pitivät kohtaamispaikkojen toimintaan osallistumista itselleen tärkeänä ja olivat kokeneet osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti hyvinvointiinsa.

Myönteistä kehitystä oli tapahtunut psyykkisessä terveydessä, osallistumisessa, arjen sujumisessa, elämänlaadussa, perhesuhteessa, asumisessa ja päihteiden käytössä. Elokolo-toiminta oli tavoittanut erityisesti henkilöitä, jotka olivat kokeneet yksinäisyyttä ja joilla oli taloudellisesti tiukkaa. Suuri osa heistä oli keski-ikäisiä ja miehiä.

Julkaisun teema-alue: 
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: