Olet täälläEtusivu Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders

Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders

Julkaisun nimi: 
Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders
Tekijä: 
Cabello, M., de la Fuente, J., Ayuso Mateos JL & Pitkänen, T.
Ingressi: 

Psykososiaalisten ongelmien väheneminen on päihdehoidossa yksi keskeinen tavoite. Muutoksen seuraamiseen tarvitaan luotettavia menetelmiä. Tutkimuksessa tarkastellaan menetelmän toimivuutta eli psykososiaalista toimintakykyä kartoittavan PARADISE24fin-kyselyn rakenteellista pysyvyyttä ja muutoksen osoittamisen herkkyyttä päihdehoidon aikana.

Julkaisukieli: 
Englanti
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Toimintakyky Paradise
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Cabello, M., de la Fuente, J., Ayuso Mateos JL & Pitkänen, T. (2019). Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders. Addictive Behaviors 95 (2019) 125-128 https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.009

Lyhyt kuvaus: 

Kaikkiaan 1153 suomalaista päihdehoidon asiakasta täytti PARADISE24fin kyselyn kahdesti hoidon aikana. Asiakkaat jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä heidän tilanteensa oli kyselyn uudelleen täyttämisen aikaan: hoidon päättyminen, seuranta hoidon jatkuessa ja hoidon uudelleen aloittaminen. Kyselyn latentti rakenne analysoitiin sekä alku- että loppukartoituksen osalta konfirmatorista faktorianalyysiä käyttäen. Muutosherkkyyttä tutkittiin vertaamalla sekä latenttien että todellisten keskiarvojen muutosta kolmessa asiakasryhmässä.

Kysely osoitti vahvaa rakenteellista pysyvyyttä ja muutosherkkyyttä seurannan aikana toisin sanoen psykososiaaliset vaikeudet pysyivät samantyyppisinä mutta muutoksia tapahtui vaikeuksien voimakkuudessa. Toimintakyky parani hoidon aikana, erityisesti niillä joilla toinen kartoitus oli tehty hoidon päättyessä.

PARADISE24fin-kysely on luotettava kysely psykososiaalisia muutoksia koskevassa seurannassa päihdehoidon aikana.

Julkaisun teema-alue: 
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: