Olet täälläEtusivu Lapseni käyttää huumeita – suomalaisten nuorten huumeiden käyttöä vanhempien silmin

Lapseni käyttää huumeita – suomalaisten nuorten huumeiden käyttöä vanhempien silmin

Julkaisun nimi: 
Lapseni käyttää huumeita – suomalaisten nuorten huumeiden käyttöä vanhempien silmin
Tekijä: 
Astikainen Tiina-Elisa
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2011
Julkaisun tiedot: 

Mikkelin ammattikorkeakoulu, kansalaistoiminnan- ja nuorisotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössäni esittelin Suomessa esiintyvät huumeaallot ja sen miten huumeet näkyvät Suomessa 2000–luvulla. Kerroin myös nuorten huumeiden käytöstä ja pystyykö huumeita käyttävän tunnistamaan. Käyn työssäni läpi myös kuinka moninaista huumeriippuvuus voi olla ja mitä huumeidenkäytöllä haetaan elämässä. Työni painopiste keskittyy vanhempien tuntemuksiin siitä, kun heidän lapsensa käyttää huumeita. Tarkastelen työssäni mitä perheet joutuvat kestämään kun heidän lapsensa alkavat käyttää huumeita ja minkälaisia muutoksia huumeidenkäyttö aiheuttaa perheen sisällä ja sen ulkopuolella.

Aineistona käytettiin päihdelinkki.fi - sivustolta Vilpola-nimiseltä keskustelupalstalta kerättyjä keskusteluja. Vilpolaan voi kirjoittaa kaikki, joiden läheiset käyttävät huumeita. Itse rajasin aineistoni vanhempiin, jotka kertovat lapsensa huumeidenkäytöstä. Menetelmänä käytin aineistopohjausta tiedonkeruumenetelmää. Hain luvat aineistonkeruuseen A-klinikkasäätiöltä.

Tavoitteena opinnäytetyölläni oli saada tietoa, kuinka nuoren huumeiden käyttö näkyy perheessä. Millaisia muutoksia ja vaikutuksia sillä on perheen arkeen ja kaikkiin perheen jäseniin.

Teoria ja tulokset kulkevat käsi kädessä työssäni. Teoriaosuudessa kerrotaan kuinka huumeet vaikuttavat perheeseen ja mitä kaikkea huumeiden tulo perheeseen, vanhemmuuteen ja suhteisiin tuo mukanaan. Aineistosta pystyy huomaamaan, kuinka todellisuudessa huumeet rikkovat perheen ja saavat aikaan monenlaisia tunneskaaloja.

Asia-/Avainsanat: huumeet - käyttö, nuoret, perhe, Suomi

Julkaisu: 
Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä