Olet täälläEtusivu Läheisverkoston yhteistyö -mallin tarpeen kartoitus katkaisu- ja vieroitushoitoon

Läheisverkoston yhteistyö -mallin tarpeen kartoitus katkaisu- ja vieroitushoitoon

Julkaisun nimi: 
Läheisverkoston yhteistyö -mallin tarpeen kartoitus katkaisu- ja vieroitushoitoon
Tekijä: 
Väisänen, S.
Ingressi: 

Läheisten tuki on katkaisu- tai vieroitushoidossa oleville tärkeää ja vaikuttaa elämään myös osastojakson jälkeen. Tuki voi olla psyykkistä tai konkreettista apua.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Päihdeongelma liittyy päihteitä käyttävän henkilön lisäksi myös heidän läheistensä elämään monin tavoin. Opinnäytetyön aiheena oli tehdä tarvekartoitus, haluavatko Tampereen Kuntoutumiskeskuksen katkaisu- ja vieroitushoidon osaston asiakkaat hoitojaksonsa aikana läheisiään mukaan hoitoon jollakin tavalla, ja jos haluavat, niin miten.

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin osaston päiväohjelmaan kuuluvassa hoitoryhmässä. Aineistoa kerättiin kolmena eri päivänä, jotta asiakkaat ehtivät vaihtua. Aineiston kerääminen tapahtui kahdessa osassa, kyselylomakkeilla sekä ryhmämuotoisessa teemahaastattelussa. Kyselylomakkeilla saatu tieto oli tiivistä ja helposti käsiteltävää, ja teemahaastattelussa osallistujilla oli mahdollisuus avata asiaa laajemmin.

Asiakkaiden toiveena oli, että läheisiä saataisiin hoitoon mukaan. Läheisverkoston osallistumista toivottiin erityisesti verkostokokouksiin, hoitoa koskevaan neuvotteluun sekä loppuvaiheessa kotiutumisen suunnitteluun.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että läheisten tuki on katkaisu- tai vieroitushoidossa oleville tärkeää. Tuki voi olla psyykkistä tai konkreettista apua. Läheisten mukana oleminen vaikuttaa myös elämään osastojakson jälkeen. Olisi siis hyvä käyttää kaikkea mahdollista tukea, jotta katkaisu- ja vieroitushoito onnistuisi.

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
8.03 muu, mikä
... mikä: 
Läheisverkosto osana kuntoutusta
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: 
Avain-/asiasana(t):