Olet täälläEtusivu Kouvolan Selviämisaseman asiakkaat ja heidän siirtyminen katkaisuhoitoon : Miten Kouvolan päihdestrategia toteutuu Selviämisyksikössä?

Kouvolan Selviämisaseman asiakkaat ja heidän siirtyminen katkaisuhoitoon : Miten Kouvolan päihdestrategia toteutuu Selviämisyksikössä?

Julkaisun nimi: 
Kouvolan Selviämisaseman asiakkaat ja heidän siirtyminen katkaisuhoitoon : Miten Kouvolan päihdestrategia toteutuu Selviämisyksikössä?
Tekijä: 
Koskiranta, J. & Sippala, T.
Ingressi: 

Opinnäytetyö osoittaa, että päihdehoidon keskeinen haaste on keski-ikäisten miesten alkoholikierteen katkaisu pysyvästi.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2016
Julkaisun tiedot: 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kouvolan Selviämisyksikön asiakkaita sekä sitä, kuinka paljon asiakkaita Selviämisyksiköstä siirtyi katkaisuhoitoon. Tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi kerätä tietoa Selviämisyksikön asiakkaiden iästä, sukupuolesta ja päihdehuollon asiakkuudesta. Tutkimusaineisto kerättiin paikan päällä keväällä 2016 Selviämisyksikössä ja aineistona olivat vuoden 2015 asiakaskäynnit.

Tutkimustulokset osoittivat, että vuonna 2015 suurin osa Selviämisyksikön asiakkaista oli keski-ikäisiä miehiä. Tuloksista selvisi myös, että isolla osalla Selviämisyksikön asiakkaista oli jo entuudestaan päihdehuollon asiakkuus. Katkaisuhoitoon asiakkaita siirtyi melko tasaisesti kuukausittain. Jos asiakas ei siirtynyt katkaisuhoitoon, hän todennäköisimmin poistui selviämisen jälkeen kotiin.

Kehityshaasteena Kouvolan kaupungilla on keski-ikäisten miesten alkoholikierteen katkaisu pysyvästi. Koska tutkimuksessa tutkittiin asiakaskäyntien kokonaismäärää, on oletettavaa, että samoja kävijöitä oli vuoden aikana useita. Katkaisuhoitoon siirtyvistä asiakkaista suurin osa oli ennenkin ollut hoidossa katkolla, jonka jälkeen asiakas oli retkahtanut alkoholin ongelmakäyttöön uudelleen.

... mikä: 
asiakasryhmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: