Olet täälläEtusivu Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

Julkaisun nimi: 
Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys
Tekijä: 
Levola, J., Holopainen, A. & Pitkänen, T.
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Korvaushoito
Julkaisuvuosi: 
2012
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 49; 350-356

Lyhyt kuvaus: 

Korvaushoitopotilaiden (n = 32) psykiatrista sairastavuutta ja itse arvioitua psyykkistä oirehdintaa selvitettiin haastatteluilla avohoitopainotteisella korvaushoitoklinikalla. Samalla tarkasteltiin psykiatrisen sairastavuuden yhteyttä päihde- ja elämäntilannesidonnaisiin taustatekijöihin ja potilaiden kokemuksiin hoidon vaikuttavuudesta.

Korvaushoitopotilaat olivat päihteiden käytön ja sosiaalisen syrjäytymisen näkökulmasta moniongelmaisia. Laaja-alaiset ongelmat olivat alkaneet jo nuoruusiällä. Psyykkinen oireilu oli hyvin yleistä, samoin olivat itsenäiset psykiatriset häiriöt. Vakavia itsetuhoajatuksia oli ollut lähes puolella ja itsemurhayrityksiä joka neljännellä. Itsetuhoisuus sekä ajatusten että käytöksen tasolla liittyi psyykkiseen sairastavuuteen. Tutkittavien oli vaikeaa erotella päihde-ehtoista oirehdintaa itsenäisiin psyykkisiin sairauksiin liittyvästä oireilusta, mikä korostaa järjestelmällisen psykiatrisen diagnostiikan tarpeellisuutta. Psyykkinen sairastavuus ei vaikuttanut tutkittavien kokemuksiin korvaushoidon tuomasta hyödystä millään kysytyistä elämänalueista.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, moniongelmaisuus, mielenterveys, psyykkinen sairastavuus

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä