Olet täälläEtusivu Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä

Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä

Julkaisun nimi: 
Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä
Tekijä: 
Tourunen, J., Ikonen, J. & Pitkänen, T.
Ingressi: 

Korvaushoidon työntekijöiden näkemykset korvaushoidon hoitomuodoista ja asenteet hoitoa kohtaan ovat tiukentuneet. Erityisesti psykososiaalista tukea ja oheiskäyttöön puuttumista pidetään tärkeänä osana hoitoa. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tourunen, J., Ikonen, J. & Pitkänen, T. (2017) Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä. Tiimi 5/2017, s. 22-24. 

Lyhyt kuvaus: 

Opioidiriippuvaisten korvaushoito on ollut Suomessa käytössä jo 20 vuotta ja hoitoa saavien määrä on kasvanut. Hoitokäytännöt ovat vuosien aikana muokkaantuneet ja näistä on kertynyt kokemuksia. Kyselytutkimuksella selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä korvaushoidon tilanteesta kolmena ajankohtana, vuosina 2002, 2009 ja 2017. 

Valtaosa vastaajista piti psykososiaalista kuntoutusta merkittävänä osana korvaushoitoa, jonka sisältö tulisi määritellä paremmin. Näkemys oli vahvistunut tuoreimmassa kyselyssä. Myös niiden vastaajien osuus, joiden mielestä huumetestien ja oheiskäyttöön puuttumisen tulee olla selkeä osa korvaushoitoa, hoitoon pääsee liian helposti ja jotka haluavat rajoittaa buprenorfiini-lääkkeen käyttöä, oli kasvanut edelliseen kyselyyn nähden. Myös luottamus haittoja vähentävään korvaushoitoon näytti heikentyneen. Kaikissa kyselyissä lääkkeettömän hoidon roolia pidettiin tärkeänä.

Tulosten perusteella voidaan todeta työntekijöiden korvaushoitoa koskevien asenteiden osittain tiukentuneen. 

Julkaisun teema-alue: 
8.02 korvaushoito
Julkaisutyyppi: