Olet täälläEtusivu "Korvaako lääke psykososiaalisen hoidon?": Asiakkaiden kokemuksia psykososiaalisen tuen tarpeesta korvaushoidossa

"Korvaako lääke psykososiaalisen hoidon?": Asiakkaiden kokemuksia psykososiaalisen tuen tarpeesta korvaushoidossa

Julkaisun nimi: 
"Korvaako lääke psykososiaalisen hoidon?": Asiakkaiden kokemuksia psykososiaalisen tuen tarpeesta korvaushoidossa
Tekijä: 
Passila, K.
Ingressi: 

Opinnäytetyössä selvitettiin opioidiriippuvaisten ihmisten psykososiaalisen tuen tarpeita korvaushoidossa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä opinnäytetyön tilaajan A-klinikkasäätiön Katuklinikka-hankkeen kanssa. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Korvaushoito
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Sosionomikoulutus, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli ”Mitä korvaushoidossa olevat asiakkaat kertovat psykososiaalisen tuen tarpeestaan?” Kyseessä oli sattumanvarainen näyte niistä korvaushoidossa käyvistä ihmisistä, joita A-klinikkasäätiön Katuklinikan työntekijät kohtasivat kentällä työskennellessään. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin anonyymia kyselylomaketta. Tutkimukseen osallistui 46 korvaushoidon asiakasta.

Tutkimuksen perusteella psykososiaalisen tuen eri muodot ovat asiakkaille merkityksellinen osa lääkkeellistä korvaushoitoa. Vastausten mukaan tärkeimmiksi tuen muodoiksi nousivat
yksilöllinen tuki, erityisesti talouteen liittyvissä asioissa, arkisista asioista keskusteleminen sekä toiminnallinen tekeminen. Seuraavaksi eniten toivottiin tukea terveyteen liittyvien asioiden hoidossa sekä itsetunto- ja voimavaraharjoituksia.

Vaikka pääosin vastauksissa ei esiintynyt merkittäviä eroja kuntouttavan ja haittoja vähentävässä hoidossa olevien välillä, niin yksilöllisen tuen osalta vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa erilaisuutta. Kuntouttavassa hoidossa olevat kaipasivat itsetunto- ja voimavaraharjoituksia sekä tukea tulevaisuuden suunnitteluun, kun taas haittoja vähentävässä hoidossa olevien tarpeet liittyivät taloudellisten asioiden hoitamiseen ja asumiseen liittyvään tukeen. 

Vastausten hajonta ja se, että kaikkia vastausvaihtoehtoja valittiin, voi ajatella kertovan siitä, ettei hoidon muotoja voi yleistää kaikille sopiviksi. Avoimessa palautteessa myös toivottiin, että hoitomuotojen tulisi perustua yksilölliseen tarpeeseen.

Avain-/asiasanat: opioidiriippuvuus, korvaushoito, psykososiaalinen hoito

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
8.02 korvaushoito
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: