Olet täälläEtusivu Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta.

Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta.

JAA SOMESSA

Julkaisun nimi: 
Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta.
Tekijä: 
Sari Jurvansuu & Noora Nieminen
Ingressi: 

40 prosentissa aineiston yhdistyksistä rahoittajien ja rahoitusmahdollisuuksien koettiin ohjaavan toimintaa paljon, kolmanneksessa jossain määrin. Avustuksiin liittyviä haku-, arviointi- ja raportointikäytäntöjä pidettiin etenkin vapaaehtoisvoimin toimivissa yhdistyksissä hankalina ja aikaa vievinä. Monimutkaistuva avustusbyrokratia ja hankemuotoinen työ ruokkivat toiminnan ammatillistumiskehitystä, joka saattaa osaltaan kaventaa kansalaistoiminnan ja toimijoiden omaan kokemukseen perustuvan osaamisen ja asiantuntijuuden tilaa järjestöissä.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13.

Lyhyt kuvaus: 

Toimintaympäristön muutokset ovat herättäneet huolta järjestökentän itsenäisyyden ja ominaispiirteiden säilymisestä. Artikkelissa aihepiiriä tarkastellaan paikallisista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä kerätyn kyselyaineiston pohjalta. Kyselyyn vastasi johdon edustaja 199 yhdistyksestä (vastausprosentti 48). Kyselyssä kartoitettiin yhdistysjohdon näkemyksiä rahoittajaohjauksen voimakkuudesta yhdistyksensä toiminnassa sekä rahoittajaohjauksen seurauksista toiminnan ja sen tavoittamien ihmisten kannalta.

Asia-/Avainsanat: päihdeyhdistykset, mielenterveysyhdistykset, rahoitus, ohjaus, kolmas sektori

Julkaisun teema-alue: 
11. toimintaympäristöt
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä