Olet täälläEtusivu Kokemusasiantuntijat A-Klinikalla - Asiakkaat kertovat

Kokemusasiantuntijat A-Klinikalla - Asiakkaat kertovat

Julkaisun nimi: 
Kokemusasiantuntijat A-Klinikalla - Asiakkaat kertovat
Tekijä: 
Tapio, M., Nurminen K. & Kirveennummi, J.
Ingressi: 

Opinnäytetyö selvitti asiakkaiden kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta sekä keräsi kehittämisehdotuksia kokemusasiantuntijatoimintaan.

Suurimmalla osalla haastatelluista kokemukset olivat positiivisia ja he kertoivat käyneensä kokemusasiantuntijaryhmässä tai olleensa muuten tekemisissä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Haastatellut kokivat, että kokemusasiantuntijat luovat oman kokemuksensa kautta toivoa päihteistä irtipääsemiseen. Lisäksi koettiin, että kokemusasiantuntijan kanssa on helppo keskustella, koska he eivät tuomitse ja ymmärtävät. Kokemusasiantuntijat pystyvät myös samaistumaan haastateltavien elämäntilanteisiin eri näkökulmasta kuin ammattilaiset.

Kehittämisehdotuksena tuli muun muassa, että kokemusasiantuntijatoiminnasta voisi puhua enemmän ja siitä tulisi jakaa enemmän tietoa.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalityö, Turun ammattikorkeakoulu

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, mitä mieltä asiakkaat ovat kokemusasiantuntijuudesta, ovatko asiakkaat hyödyntäneet kokemusasiantuntijan palveluita ja saaneet siitä apua, onko kokemusasiantuntijuudesta heidän mielestään tarpeeksi tietoa saatavilla ja mitä ajatuksia heillä olisi kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta ja se toteutettiin strukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimukseen osallistui kymmenen (10) haastateltavaa, jotka valittiin satunnaisesti Turun A-klinikan sekä Turun vieroitushoitoyksikön asiakkaista.

 

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
... mikä: 
kokemusasiantuntijuus
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: