Olet täälläEtusivu Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja

Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja

Julkaisun nimi: 
Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja
Tekijä: 
Halme Jukka, Tammi Tuukka
Ingressi: 

Katsausartikkelista selviää, että nykytiedon valossa mitään yhtä peliongelmaisten hoitomuotoa ei voida pitää erityisen vaikuttavana, joskin kognitiivis-behavioraaliset menetelmät vaikuttavat lupaavilta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
... mikä: 
Artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2008
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti, 45 (4), 301-313

Lyhyt kuvaus: 

Katsausartikkelin tavoitteena on arvioida pelaamishäiriöiden hoitomuotoja ja niiden vaikuttavuutta. Katsauksen aineisto koostuu ei-systemaattisesti kerätyistä englannin, ruotsin ja suomen kielillä julkaistuista artikkeleista ja monografioista.

Katsauksen tulokset osoittavat, että mitään yhtä peliongelmaisten hoitomuotoa ei tähänastisen tutkimustiedon perusteella voida nimetä erityisen vaikuttavaksi, joskin kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä voidaan pitää lupaavina.

Artikkelissa huomautetaan, että koska peliongelmaisten hoitoon hakeutumisen aste on matala ja omaehtoinen toipuminen suhteellisen yleistä, tulisi panostaa erilaisten kevyiden interventioiden ja oma-apujärjestelmien kehittämiseen.

Asia- / Avainsanat: rahapelaaminen, ongelmapelaaminen, kuntoutus, hoito
 

Julkaisun teema-alue: 
04. toiminnallinen riippuvuus
4.01 pelaaminen
08. hoito ja kuntoutus
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä