Olet täälläEtusivu ”Kaikki toteutunut kuin unelma”. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia järjestötoimintaan osallistumisesta.

”Kaikki toteutunut kuin unelma”. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia järjestötoimintaan osallistumisesta.

Julkaisun nimi: 
”Kaikki toteutunut kuin unelma”. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia järjestötoimintaan osallistumisesta.
Tekijä: 
Tolonen, I.
Ingressi: 

Tulosten perusteella mielenterveyskuntoutujien odotukset järjestöjä kohtaan oli mahdollista jakaa neljään yläluokkaan: Osallisuus, sosiaalisuus, henkilökohtainen kehittyminen sekä yhteisön ilmapiiri. Valtaosa vastaajista totesi toiveidensa toteutuneen monesti yli odotustenkin.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opinnäytetyö).

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, miten hyvin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien odotukset ja todelliset kokemukset kohtasivat, sekä mitä kumpaankin sisältyi. Työ perustuu MIPA-tutkimusohjelman osana toteutetun ”Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät” -tutkimuksen vastausten analysoimiseen. Tässä opinnäytetyössä analysoitiin kahta kysymystä, jolloin vastaajia jäi yhteensä 388. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista sisällönanalyysia.

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: