Olet täälläEtusivu ”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä

”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä

Julkaisun nimi: 
”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä
Tekijä: 
Aspelin, E. & Koivisto, M.
Ingressi: 

Naisten kokemalla yksinäisyydellä ja päihteiden käytöllä on yhteys. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Huumeiden käyttö
Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi

Lyhyt kuvaus: 

Usein päihteiden käyttäjien sosiaalinen verkosto on kaventunut. Läheiset ovat saattaneet katkaista välit, tai päihteiden käyttäjä ei enää halua pitää yhteyttä läheisiinsä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko päihteiden käytöllä ja yksinäisyydellä yhteys päihteitä käyttävien naisten elämässä. Aiempaa tutkimusta päihteitä käyttävien naisten yksinäisyydestä on niukasti.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina viidelle naiselle. Haastateltavia yhdisti naissukupuolen lisäksi päihteiden käyttö. Osa haastateltavista käytti edelleen päihteitä ja osa oli jo lopettanut päihteiden käytön. Tutkimuskysymykset oli jaettu kolmeen teemaan: yksinäisyys, päihteiden käytön ja yksinäisyyden yhteys sekä yksinäisyyden vähentäminen. Haastateltavia yhdisti naissukupuolen lisäksi päihteiden käyttö. 

Tutkimuksen mukaan naisten yksinäisyydellä ja päihteiden käytöllä oli yhteys. Kaikki haastateltavista naisista olivat kokeneet yksinäisyyttä jossakin kohtaa elämäänsä. Yksinäisyyttä oli vähentänyt työ, kuntouttava työtoiminta, harrastukset ja päihteettömien ihmisten kanssa ajan viettäminen. Aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta, jotta ongelman laajuudesta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä.

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
03. muu päihde/aine
11. toimintaympäristöt
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: