Olet täälläEtusivu Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä?

Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä?

Julkaisun nimi: 
Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä?
Tekijä: 
Ahonen, J. & Tourunen, J.
Ingressi: 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimijat toivovat tutkimusta ihmisten arki- ja palvelukokemuksista.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2014
Julkaisun tiedot: 

Tiimi 1; 24-25

Lyhyt kuvaus: 

Artikkelissa esitellään järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelman valmisteluhankkeen aikana tehtyjen fokusryhmähaastattelujen tuloksia. Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää järjestöjen tiedonhankinnan tarpeita sekä keinoja tiedon keräämiseen.

Haastattelujen perusteella tutkimusta tulisi jatkossa suunnata järjestöjen toimintaan ja sen edellytyksiin, järjestöjen tavoittamien kansalaisten elämäntilanteisiin sekä kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden rooliin järjestöjen toiminnassa. Haastateltavat toivoivat myös, että tutkimuksessa ongelmakeskeisyyden rinnalle nostettaisiin myös myönteisiä asioita. 

Asia- / Avainsanat: MIPA, järjestötutkimus, järjestöt

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä