Olet täälläEtusivu Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen tuloksia

Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen tuloksia

Julkaisun nimi: 
Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen tuloksia
Tekijä: 
Kaskela, T., Pitkänen, T., Tourunen, J., Valkonen, J., Suvisaari, J., Härkönen, J., Wahlbeck, K. & Kaikkonen, R.
Ingressi: 

Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen voi olla tärkeä osa päihde- ja mielenterveyskuntoutumista. On kuitenkin olemassa vain vähän tutkimusta siitä, kuinka paljon päihde- ja mielenterveyspalveluissa olleet osallistuvat vapaamuotoiseen harrastustoimintaan. Alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH) tutkitaan tätä aihetta vertaamalla päihde- tai mielenterveyshoidossa tai niiden kynnyksellä olleita saman ikäiseen vertailuryhmään.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Alueellinen terveys ja hyvinvointi (ATH)-osatutkimus
Julkaisuvuosi: 
2014
Julkaisun tiedot: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, 21-28

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa tarkastellaan päihde- ja mielenterveyspalveluita käyttäneiden osallistumista järjestö- ja harrastustoimintaan, osallistumiseen liittyviä motiiveja sekä osallistumattomuuden taustalla olevia syitä. Tutkimuksen tuloksista selviää, että päihdehoidossa olleet tai hoidon tarpeessa olevat osallistuvat muita harvemmin järjestöjen ja harrasteryhmien toimintaan. Mielenterveyshoidon kynnyksellä olevat osallistuvat etenkin harrastus- ja järjestötoimintaan, mutta keskimääräistä vähemmän liikuntatoimintaan. Toimintaan osallistuttiin etenkin vertaistuen ja avun saamisen vuoksi.

Avain-/Asiasanat: päihde- ja mielenterveyshoito, vertaisuus, harrastukset, järjestötoiminta, vapaa-aika, kuntoutuminen, terveysongelmat, osallisuus

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä