Olet täälläEtusivu Huumeiden käyttäjän asema ja huumepolitiikan terveystaju

Huumeiden käyttäjän asema ja huumepolitiikan terveystaju

Julkaisun nimi: 
Huumeiden käyttäjän asema ja huumepolitiikan terveystaju
Tekijä: 
Tammi Tuukka, Hurme Toivo
Ingressi: 

Koska haittojen vähentämisen ohjelmassa yhdistyvät heikko-osaisen vähemmistön oikeudet ja entistä kustannustehokkaammat poliittiset toimet, se on ollut suhteellisen menestyksekäs huolimatta voimakkaasta torjunnasta, jota perinteisen huumepolitiikan kannattajat ovat siihen kohdistaneet.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
... mikä: 
Artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2006
Julkaisun tiedot: 

Kirjassa Puuronen, Anne (toim.). Terveystaju – Nuoret, politiikka ja käytäntö. Helsinki: Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 63.

Lyhyt kuvaus: 

Kirjoituksessa kuvataan kansainvälistä keskustelua haittojen vähentämisen politiikasta, jota on enenevästi esitetty vaihtoehdoksi perinteiselle, rikosoikeudellisiin keinoihin perustuvalle huumepolitiikalle. 

Politiikan taustalla ovat ennen kaikkea kansanterveydelliset ongelmat, mutta myös huoli huumeiden käyttäjien ihmisoikeuksista sekä sellaisista sosiaalisista ja taloudellisista huumehaitoista, joita käyttäjiin kohdistettu rikosoikeudellinen kontrolli ei ole kyennyt hillitsemään.

Haittojen vähentämisen vaatimukset ovat laajentaneet huumausainepoliittista keskustelua siten, että huumeiden käyttäjien kykyä ja halua toimia yhteiskunnan kannalta edullisella tavalla ei enää aina kyseenalaisteta. Poliittisten toimenpiteiden tavoitteeksi on noussut myös huumeiden käyttäjän toimintaympäristön ja -olosuhteiden muokkaaminen. 

Asia- / Avainsanat: haittojen vähentäminen, huumeet, terveysneuvonta, huumepolitiikka, kontrolli
 

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä