Olet täälläEtusivu Fysioterapeutti päihdekuntoutujan toimintakyvyn edistäjänä

Fysioterapeutti päihdekuntoutujan toimintakyvyn edistäjänä

Julkaisun nimi: 
Fysioterapeutti päihdekuntoutujan toimintakyvyn edistäjänä
Tekijä: 
Kainulainen, Jenni & Kuvaja, Jenni
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2014
Julkaisun tiedot: 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Fysioterapia

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli siten selvittää, miten päihdekuntoutuksen parissa työskentelevät fysioterapeutit kuvaavat omaa työtään ja millaisin keinoin fysioterapeutti voi edistää päihdekuntoutujan toimintakykyä moniammatillisessa työryhmässä. Työn tavoitteena oli ennen kaikkea lisätä tietoisuutta psykofyysisen fysioterapian hyödyntämisestä päihdekuntoutuksessa.

Opinnäytetyö perustuu kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, ja aineisto on kerätty haastattelemalla kahta päihdekuntoutuksen parissa työskentelevää fysioterapeuttia. Haastatteluissa korostui erityisesti tasavertaisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys, kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen kehollisten työskentelymenetelmien avulla, asiakkaiden aktivointi ja omatoimisuuden tukeminen sekä voimavarakeskeinen ajattelutapa. Oman roolinsa moniammatillisessa tiimissä fysioterapeutit kuvasivat nykyisin selkeästi määritellyksi ja arvostetuksi, mutta kokivat toiminnan aloittamisen olleen haasteellista. Fysioterapialla voidaan haastateltaviemme kokemuksen mukaan edistää päihdekuntoutujan toimintakykyä monin eri keinoin kehollisuuden kautta, mutta roolin vakiinnuttaminen osaksi päihdekuntoutusta vaatii vielä laajempaa tietoisuutta fysioterapian mahdollisuuksista päihdekuntoutuksessa.

Asia-/Avainsanat: päihderiippuvuus, päihdekuntoutus, psykofyysinen fysioterapia

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
08. hoito ja kuntoutus
8.01 lääkkeetön hoito
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä