Olet täälläEtusivu Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

Julkaisun nimi: 
Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan
Tekijä: 
Pitkänen T. & Tourunen J.
Ingressi: 

A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyssä tärkeimpänä palvelukokemuksena nousi esiin kokemus ihmisenä huomioon otetuksi tulemisesta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Asiakastyytyväisyys
Julkaisuvuosi: 
2015
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu Katsauksia ja näkökulmia 1:1-6

Lyhyt kuvaus: 

Päihdehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden palvelukokemuksista sekä elämäntilanteesta tarvitaan tietoa palvelujen kehittämiseksi sekä päätöksenteon tueksi. Päihdehoitoon hakeutuneiden näkemystä omasta elämäntilanteestaan kysyttiin A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyn yhteydessä kahden viikon ajan keväällä 2015. Asiakaspalautetta antoi 1600 henkilöä, joista 1265 vastasi myös elämäntilannettaan koskeviin kysymyksiin.

Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen. Alkoholin käytön vuoksi hoitoon hakeutuneet olivat tyytyväisempiä palveluun ja elämäntilanteeseensa kuin huumeiden käyttäjät. Mielenterveysongelmat olivat yhteydessä heikompaan hyvinvoinnin kokemukseen useilla elämänalueilla.

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: