Olet täälläEtusivu Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

JAA SOMESSA

Julkaisun nimi: 
Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan
Tekijä: 
Pitkänen, T. & Tourunen, J.
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2015
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: 1-6

Lyhyt kuvaus: 

Päihdehoitoon hakeutuneiden näkemystä omasta elämäntilanteestaan kysyttiin A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyn
yhteydessä kahden viikon ajan keväällä 2015. Asiakaspalautetta antoi 1600 henkilöä, joista 1265 vastasi myös elämäntilannettaan koskeviin kysymyksiin. Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin
tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen. Alkoholin käytön vuoksi hoitoon hakeutuneet olivat tyytyväisempiä palveluun ja
elämäntilanteeseensa kuin huumeiden käyttäjät. Mielenterveysongelmat olivat yhteydessä heikompaan hyvinvoinnin kokemukseen useilla elämänalueilla.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, alkoholin käyttö, huumeiden käyttö, mielenterveys, asiakastyytyväisyys, elämäntilanne

Tutkimustiivistelmä: https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tutkimustiivistelma_Asiakkaiden_ko...

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä