Olet täälläEtusivu A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

Julkaisun nimi: 
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen
Tekijä: 
Angervo, K.
Ingressi: 

Toimintatutkimuksesta saatiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi, YAMK

Lyhyt kuvaus: 

Suomessa tavoitteena on, että kansalaiset asioivat sähköisesti. Sähköiset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänhallintaa tukemaan, terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja palveluntarpeen itsearviointiin. Sähköiset palvelut mahdollistavat aiempaa yksilöllisempää ja kustannustehokkaampaa hoitoa. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy edelleen stigmaa ja alkuvaiheessa hoitoon hakeutumista voidaan helpottaa esimerkiksi sähköisin palveluin. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on merkittävä rooli. Ammattilaiset ovat avainasemassa motivoimassa asiakkaitaan sähköisten palveluiden käyttöön.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää asiakkaiden ohjautumista A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin. Kyselyn ja aivoriihen perusteella luotiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi. Ehdotukset ovat: 1. Palveluiden hyödyistä ja hyödynnettävyydestä viestiminen ammattilais- ja asiakasnäkökulmasta. On tärkeää tuoda esille konkreettisia esimerkkejä, milloin palveluja voidaan käyttää ja millaista hyötyä niistä on. 2. Tietoisuuden lisääminen sähköisistä palveluista. Tietoisuutta voidaan lisätä koulutuksilla, videoilla sekä osallistamalla ammattilaisia kehittämiseen. 3. Sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyden varmistaminen. Palvelut ovat käytettäviä eri laitteilta ja palvelut löytyvät yhdestä paikasta

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
8.01 lääkkeetön hoito
09. päihdetyön menetelmät
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
11. toimintaympäristöt
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: