Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Terveys ja hyvinvointi (FinSote)

Terveys ja hyvinvointi (FinSote)

Syksystä 2017 alkaen ATH-tutkimus on jatkunut nimellä FinSote-tutkimus. A-klinikkasäätiö osallistui RAY:n koordinoimaan järjestötutkimuksen verkostoon, joka hyödynsi THL:n Aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen väestökyselyjen aineistoja järjestönäkökulmasta. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä tuotti yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa ”Tutkimuksesta tiiviisti”-julkaisuja RAY:n tutkimusseminaareihin vuosina 2014-2015. Tarkastelun keskiössä olivat päihde- ja mielenterveyskysymysten keskinäinen yhteys sekä näiden yhteydet ihmisten kokemaan elämänlaatuun, mielen hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

ATH-Tutkimuksen omat sivut (THL)

Tutkijat:

Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö)
Jukka Valkonen ja Kristian Wahlbeck (Suomen Mielenterveysseura)
 

Julkaisuja

Listauksen hankkeessa ilmestyneistä julkaisuista löydät tutkimusjulkaisutietokannasta
Tutkimusjulkaisut Alueellinen terveys ja hyvinvointi (ATH) -osatutkimus

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: