Olet täälläEtusivu Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta

Julkaisun nimi: 
Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta
Tekijä: 
Leskinen, Anna-Maria
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Julkaisuvuosi: 
2014
Julkaisun tiedot: 

Anna-Maria Leskinen
Pro gradu –tutkielma
Hoitotiede
Preventiivinen hoitotiede
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Hoitotieteen laitos
Joulukuu 2014

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisesta raskauden aikaisessa hoidossa.

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus