Olet täälläEtusivu Kymen a-klinikkatoimen lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnan päihdehoitotyön osaaminen

Kymen a-klinikkatoimen lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnan päihdehoitotyön osaaminen

Julkaisun nimi: 
Kymen a-klinikkatoimen lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnan päihdehoitotyön osaaminen
Tekijä: 
Ekholm Noora, Mäkelä Jonna
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2010
Julkaisun tiedot: 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Kymen A-klinikkatoimen lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden henkilökunta kokee päihdehoitotyön osaamisensa. Opinnäytetyössä kartoitettiin, miten henkilökunta kokee tiedollisen ja taidollisen osaamisensa sekä ammatillisen asenteensa päihdehoitotyössä.

Tutkimusmenetelmänä oli määrällinen kyselytutkimus. Kysely luotiin mukautetusti Opetusministeriön (2007) laatimasta Päihdetyön koulutuksen minimisisällöstä. Kysely lähetettiin lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden työntekijöille esimiehineen. Yksiköissä työskenteli yhteensä 61 henkilöä. Tiedonkeruu tapahtui verkkokyselynä; sähköpostiin lähetetyllä saatekirjeellä ja linkillä. Kyselyaineistot analysoitiin Survey Gizmo -ohjelman avulla.

Kyselyyn vastasi alle puolet (N=23) lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden työntekijöistä. Kyselyn vastausprosentti oli 38 prosenttia. Tulosten mukaan vastaajat tiesivät parhaiten päihteiden merkityksen psyykkisen- ja fyysisen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä päihteidenkäyttöön liittyviin kansanterveydellisiin haittoihin. Päihdehoitotyöhön liittyvän lainsäädännön tunteminen oli osalle vastaajista vaikeampaa. Kyselyn tuloksista voidaan todeta, että päihdehoitotyön osaaminen oli molemmissa yksiköissä hyvällä tasolla.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
08. hoito ja kuntoutus
... mikä: 
Henkilökunnan päihdeosaaminen
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä