Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tietolähteitä

Tietolähteitä

Päihde ja mielenterveystyön kokonaisuus
Tähän tukimateriaaliin on koottu keskeisiä sivustoja, joista voit löytää laajemmin tietoa päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuudesta.

Päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviä kansallisia ohjelmia
Sosiaali- ja terveysalan sekä päihde- ja mielenterveystyön kansallisista ohjelmista voit löytää keskeisiä suuntaviivoja työn suunnitteluun ja kehittämiseen.

Laki ja asetus
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja täältä löydät keskeiset lait ja asetukset, jotka liittyvät päihde- ja mielenterveystyöhön.

Hallinto ja valvonta
Hallinnolliset rakenteet ovat osa päihde- ja mielenterveystyötä ja sen kehittämistä, täältä löydät tietoa päihde- ja mielenterveystyön hallintoon ja valvontaan liittyvistä asioista.

Julkaisuja ja lehtiä
Päihde- ja mielentervystyöhön liittyvistä julkaisuista ja lehdistä voit löytää tietoa ajankohtaista ilmiöistä ja asioista.

 

Päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuus

A-klinikkasäätiö / Päihdelinkki

Ehyt ry / Tietopankki

Järjestöbarometri

NVC, Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Sosiaalibarometri

Soste ry / Kansanterveysjärjestöt ja alkoholielinkeinot (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Päihdehoito

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta / Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriö / Tuija Braxin väliraportti ministeri Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä (pdf)

Ehyt ry:n selvitys: Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa (pdf)

» Takaisin alkuun

 

Päihde- mielenterveystyöhön liittyviä kansallisia ohjelmia

Sosiaali- ja terveysministeriö / Sote-uudistus

Sote-uudistus / Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö / Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030

Sosiaali- ja terveysministeriö / Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Miten tästä eteenpäin?

Valtioneuvosto / Hallitusohjelma

» Takaisin alkuun

 

Laki ja asetus 

Finlex

Alkoholilaki 28.12.2017/1102

Huumausainelaki 30.5.2008/373

Huumausainetestien tekeminen 7.4.2005/218

Dopingaineet 14.8.2002/705

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 24.4.2015/523

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116

Nuorisolaki 21.12.2016/1285

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326

» Takaisin alkuun

 

Hallinto ja valvonta 

Aluehallintovirastot

Kuntaliitto / Kunta-alan tietoja ja palveluja

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Rikoksentorjuntaneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriö / Päihdetyö

Valvira / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

» Takaisin alkuun

 

Päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviä julkaisuja ja lehtiä

A-klinikkasäätiö / julkaisut

A-klinikkasäätiön vuosikatsaus 2019

Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje THL

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (engl.)

FASD Nordic (engl.)

Helsingin yliopisto, Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) 

Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / julkaisut

Kuntoutussäätiö / Kuntoutus-lehti

NVC Pohjoismainen hyvinvointikeskus / julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriö / julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriö / julkaisut

Soste / uutiskirjeet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / julkaisut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Yhteiskuntapolitiikka

» Takaisin alkuun