Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tietolähteitä

Tietolähteitä

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KOKONAISUUS
Tähän tukimateriaaliin on koottu keskeisiä sivustoja, joista voit löytää laajemmin tietoa päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuudesta.

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖHÖN LIITTYVIÄ KANSALLISIA OHJELMIA
Sosiaali- ja terveysalan sekä päihde- ja mielenterveystyön kansallisista ohjelmista voit löytää keskeisiä suuntaviivoja työn suunnitteluun ja kehittämiseen.

LAKI JA ASETUS
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja täältä löydät keskeiset lait ja asetukset, jotka liittyvät päihde- ja mielenterveystyöhön.

HALLINTO JA VALVONTA
Hallinnolliset rakenteet ovat osa päihde- ja mielenterveystyötä ja sen kehittämistä, täältä löydät tietoa päihde- ja mielenterveystyön hallintoon ja valvontaan liittyvistä asioista.

JULKAISUJA JA LEHTIÄ
Päihde- ja mielentervystyöhön liittyvistä julkaisuista ja lehdistä voit löytää tietoa ajankohtaista ilmiöistä ja asioista.

 

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KOKONAISUUS

A-klinikkasäätiö / Päihdelinkki

Ehyt ry / Tietopankki

Järjestöbarometri

NVC, Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Sosiaalibarometri

Soste ry / Kansanterveysjärjestöt ja alkoholielinkeinot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Päihdehoito

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta / Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö / Tuija Braxin väliraportti ministeri Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä

Ehyt ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

» Takaisin alkuun

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖHÖN LIITTYVIÄ KANSALLISIA OHJELMIA

Sosiaali- ja terveysministeriö / Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö / Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Miten tästä eteenpäin?

Valtioneuvosto / Hallitusohjelma

» Takaisin alkuun

LAKI JA ASETUS

Finlex

Alkoholilaki 28.12.2017/1102

Huumausainelaki 30.5.2008/373

Huumausainetestien tekeminen 7.4.2005/218

Dopingaineet 14.8.2002/705

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 24.4.2015/523

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116

Nuorisolaki 21.12.2016/1285

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326

» Takaisin alkuun

HALLINTO JA VALVONTA

Aluehallintovirastot

Kuntaliitto / Kunta-alan tietoja ja palveluja

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Rikoksentorjuntaneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriö / Päihdetyö

Valvira / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

» Takaisin alkuun

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖHÖN LIITTYVIÄ JULKAISUJA JA LEHTIÄ

A-klinikkasäätiö / julkaisut

A-klinikkasäätiön vuosikatsaus 2018

Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje THL

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / julkaisut

Kuntoutussäätiö / Kuntoutus

NVC Pohjoismainen hyvinvointikeskus / julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriö / julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriö / julkaisut

Soste / uutiskirjeet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / julkaisut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Yhteiskuntapolitiikka

» Takaisin alkuun