Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tietolähteitä

Tietolähteitä

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KOKONAISUUS
Päihdetyö on laaja käsite ja tähän tukimateriaaliin on koottu keskeisiä päihdetyön sivustoja, joista voit löytää laajemmin tietoa päihdetyön kokonaisuudesta.

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖHÖN LIITTYVIÄ KANSALLISIA OHJELMIA
Sosiaali- ja terveysalan sekä päihdetyön kansallisista ohjelmista voit löytää keskeisiä suuntaviivoja päihdetyön suunnitteluun ja kehittämiseen.

LAKI JA ASETUS
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja täältä löydät keskeiset lait ja asetukset, jotka liittyvät päihdetyöhön.

HALLINTO JA VALVONTA
Hallinnolliset rakenteet ovat osa päihdetyötä ja sen kehittämistä, täältä löydät tietoa päihdetyön hallintoon ja valvontaan liittyvistä asioista.

JULKAISUJA JA LEHTIÄ
Päihdetyöhön liittyvistä julkaisuista ja lehdistä voit löytää tietoa ajankohtaista päihdetyön ilmiöistä ja asioista.

 

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KOKONAISUUS

A-klinikkasäätiö / Päihdelinkki

Ehyt ry / Tietopankki

Järjestöbarometri

NVC, Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Sosiaalibarometri

Soste ry / Kansanterveysjärjestöt ja alkoholielinkeinot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Päihdehoito

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta / Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö / Tuija Braxin väliraportti ministeri Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä

Ehyt ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

» Takaisin alkuun

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖHÖN LIITTYVIÄ KANSALLISIA OHJELMIA

Sosiaali- ja terveysministeriö / Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö / Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Miten tästä eteenpäin?

Valtioneuvosto / Hallitusohjelma

» Takaisin alkuun

LAKI JA ASETUS

Finlex

Alkoholilaki 28.12.2017/1102

Huumausainelaki 30.5.2008/373

Huumausainetestien tekeminen 7.4.2005/218

Dopingaineet 14.8.2002/705

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 24.4.2015/523

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116

Nuorisolaki 21.12.2016/1285

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326

» Takaisin alkuun

HALLINTO JA VALVONTA

Aluehallintovirastot

Kuntaliitto / Kunta-alan tietoja ja palveluja

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Rikoksentorjuntaneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriö / Päihdetyö

Valvira / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

» Takaisin alkuun

PÄIHDETYÖHÖN LIITTYVIÄ JULKAISUJA JA LEHTIÄ

A-klinikkasäätiö / julkaisut

A-klinikkasäätiön vuosikatsaus 2017

Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje THL

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / julkaisut

Kuntoutussäätiö / Kuntoutus

NVC Pohjoismainen hyvinvointikeskus / julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriö / julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriö / julkaisut

Soste / uutiskirjeet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / julkaisut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Yhteiskuntapolitiikka

» Takaisin alkuun