Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Toimintaympäristötieto Toimintaympäristötiedon analysointi ja hyödyntäminen

Toimintaympäristötiedon analysointi ja hyödyntäminen

Kehittämistyössä ja toiminnan suunnittelussa tarvittavaa toimintaympäristötietoa on tarjolla runsaasti erilaisissa lähteissä. 
 
Tiedon hyödyntämisessä haasteena usein onkin keskeisen sisällön löytäminen tietotulvasta sekä tiedon jäsentäminen ja käsittely toiminnan suunnittelun ja kehittämistyön kannalta hyödynnettävään muotoon.  
 
Tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia työkaluja, joiden avulla hajallaan olevaa ja erilaisista tietoaineksista muodostuvaa toimintaympäristötietoa voidaan analysoida ja hyödyntää. Toimintaympäristöanalyysi on keskeinen lähtökohta erilaisissa päihdetyön kehittämisprosesseissa ja strategioiden valmistelussa. 

Toimintaympäristöanalyysin vaiheet. Kuvion sisältö löytyy tekstistä.
Toimintaympäristöanalyysin vaiheet.
Lähde: Marniemi, J. Ramboll Management Consulting. Soste, Arviointifoorumi 9.10.2014.

Toimintaympäristöanalyysin voi nähdä jakautuvan viiteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa lähtöaineisto, esimerkiksi tilasto- ja tutkimustieto, kootaan sekä uusia ilmiöitä ja megatrendejä kartoitetaan. Megatrendeistä löydät lisää tietoa Sitran sivuilta.
 
Toisessa vaiheessa toimintaympäristön muutostekijöitä analysoidaan ja arvioidaan ottaen huomioon sosiaalinen, taloudellinen, poliittinen, lainsäädännöllinen sekä asiakkaan näkökulma. Lähtöaineiston analyysissä työkaluina voi käyttää esimerkiksi SWOT-analyysiä (Opintokeskus Siviksen sivuilla) tai Apeste-analyysia (pdf).  
 
Kun muutostekijät on tunnistettu, on mahdollista määrittää muutostekijöihin perustuvien skenaarioiden sisältö, rakenne ja kausaalisuus sekä peilata niitä olemassa olevaan strategiaan ja toimintaan. Skenaarioiden pohjalta on mahdollista tunnistaa muutostarpeita ja päivittää strategiaa tai arvioida skenaarioita uudelleen.  

Julkaisutyyppi: