Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Toimintaympäristötiedon analysointi ja hyödyntäminen

Toimintaympäristötiedon analysointi ja hyödyntäminen

Kehittämistyössä ja toiminnan suunnittelussa tarvittavaa toimintaympäristötietoa on tarjolla runsaasti erilaisissa lähteissä.
Tiedon hyödyntämisessä haasteena usein onkin keskeisen sisällön löytäminen tietotulvasta sekä tiedon jäsentäminen ja käsittely toiminnan suunnittelun ja kehittämistyön kannalta hyödynnettävään muotoon.

Tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia työkaluja, joiden avulla hajallaan olevaa ja erilaisista tietoaineksista muodostuvaa toimintaympäristötietoa voidaan analysoida ja hyödyntää. Toimintaympäristöanalyysi on keskeinen lähtökohta erilaisissa päihdetyön kehittämisprosesseissa ja strategioiden valmistelussa.

Lähtöaineiston kokoaminen
- Tilastotieto, tutkimukset ja muut tietolähteet
- Tarvittavat selvitykset ja analyysit
- Megatrendit, uudet ilmiöt ja heikot signaalit
- Arvot ja kulttuuri
- Organisaation ja toiminnan sisäinen sekä ulkoinen tietoaineisto
Toimintaympäristön muutostekijöiden tunnistaminen, analysointi ja luokittelu
- Lähtöaineiston tarkastelu ja arviointi eri näkökulmista: sosiaalinen, taloudellinen, poliittinen, lainsäädäntö, teknologia, ympäristö ja asiakas. Apeste
- Työkaluina SWOT, Delfoi, Sinisen valtameren strategia
Muutostekijöihin perustuvien skenaarioiden sisällön, rakenteen ja kausaalisuuden määrittely
Skenaarioiden peilaaminen olemassa olevaan strategiaan ja toimintaan sekä mahdollisten muutostarpeiden tunnistaminen
Strategian päivittäminen
ja toiminnan uudelleen
suunnittelu tai skenaarioiden
uudelleen arviointi
Lähde: Marniemi, J. Ramboll Management Consulting. Soste, Arviointifoorumi 9.10.2014.

Kehittämistyössä ja toiminnan suunnittelussa tarvittavaa toimintaympäristötietoa on tarjolla runsaasti erilaisissa lähteissä.
Tiedon hyödyntämisessä haasteena usein onkin keskeisen sisällön löytäminen tietotulvasta sekä tiedon jäsentäminen ja käsittely toiminnan suunnittelun ja kehittämistyön kannalta hyödynnettävään muotoon.

Tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia työkaluja, joiden avulla hajallaan olevaa ja erilaisista tietoaineksista muodostuvaa toimintaympäristötietoa voidaan analysoida ja hyödyntää. Toimintaympäristöanalyysi on keskeinen lähtökohta erilaisissa päihdetyön kehittämisprosesseissa ja strategioiden valmistelussa.


Lähtöaineiston kokoaminen

- Tilastotieto, tutkimukset ja muut tietolähteet

- Tarvittavat selvitykset ja analyysit

- Megatrendit, uudet ilmiöt ja heikot signaalit

- Arvot ja kulttuuri

- Organisaation ja toiminnan sisäinen sekä ulkoinen tietoaineisto

Toimintaympäristön muutostekijöiden tunnistaminen, analysointi ja luokittelu

- Lähtöaineiston tarkastelu ja arviointi eri näkökulmista: sosiaalinen, taloudellinen, poliittinen, lainsäädäntö, teknologia, ympäristö ja asiakas.Apeste

- Työkaluina SWOT, Delfoi, Sinisen valtameren strategia
Muutostekijöihin perustuvien skenaarioiden
sisällön, rakenteen ja kausaalisuuden määrittely


Skenaarioiden peilaaminen olemassa olevaan strategiaan ja toimintaan sekä
mahdollisten muutostarpeiden tunnistaminen
Strategian päivittäminen
ja toiminnan uudelleen
suunnittelu tai skenaarioiden
uudelleen arviointi
Lähde: Marniemi, J. Ramboll Management Consulting. Soste, Arviointifoorumi 9.10.2014.