Olet täälläEtusivu Vertaisuus tai kokemusasiantuntijuus

Vertaisuus tai kokemusasiantuntijuus

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Tutkimus

Tutkimus avaa uuden näkökulman psyykkiseen sairastamiseen ja kuntoutumiseen sekä tuo esiin uusia tapoja analysoida ja tulkita kokemuksia.

Kokemusasiantuntijatoimintaa kehittämässä – kokemusasiantuntijan näkökulma

Tutkimus

Raportissa tarkastellaan kokemusasiantuntijakoulutuksiin osallistuneille tehdyn kyselyn tuloksia koulutuksen merkityksestä ja kehittämistarpeista.

Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus

Ammatilliset lehdet

Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät käsitteet ovat erittäin moninaisia. Moninaisuuden lisäksi vapaaehtoisuuden muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. Vapaaehtoistoiminnalla on edessään myös monia uhkia, kuten liika institutionalisoituminen. 

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Tietosivu

Tutkimuksessa kartoittettiin, kuvattiin ja jäsennettiin vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden perustaa, merkitystä ja tarkoitusta järjestöjen toteuttamassa toipumisen ja kuntoutuksen tukemisessa.

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa

Tietosivu

Tutkimushanke: Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa 4/2015-3/2017 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimi Mielenterveyden keskusliitto Tutkijat: Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen

Sivut