Olet täälläEtusivu Vertaisuus tai kokemusasiantuntijuus

Vertaisuus tai kokemusasiantuntijuus

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää.

Ammatilliset lehdet

Kokemusasiantuntijoita ja vertaisia hyödynnetään yhdistyksissä laajasti. Koska toimintaan liittyy erityinen riski kuormittumiselle, tulee toimijoiden hyvinvointiin panostaa aktiivisesti. 

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan?

Ammatilliset lehdet

Kokemusasiantuntijuus pitää sisällään kokemuksen lisäksi asiantuntijan identiteetin, jonka sisäistäminen on aikaavievä prosessi. Kokemusasiantuntijoiden tietoa ja osaamista voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluissa laajasti. 

Yksikin kuolema on liikaa

Esiselvitys helsinkiläisten tai Helsingin alueella palveluita käyttävien 18–25-vuotiaiden aktiivisesti päihteitä käyttävien nuorten palveluiden rakenteista, palveluketjuista sekä palveluiden haasteista ja palvelujärjestelmän solmukohdiksi koetuista rakenteista. Lisäksi raportissa esitellään selvityksen kohderyhmälle kohdennetun toimipisteen mallinnusehdotus. 

Helsinkiin tarvitaan yhden luukun toimipiste päihteitä käyttäville nuorille

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään, kertoo A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys. Se mallintaa uuden toimipisteen, jossa julkinen ja kolmas sektori tarjoavat nuorille monipuolista tukea ilman ajanvarausta. 

Kuinka motivoida vertaistoimintaan osallistuvaa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

”Kuinka haasteellisessa elämäntilanteessa elävää vertaista voisi huomioida ja motivoida vertaistoimintaan? Kuinka voin osoittaa vertaiselle arvostusta muuten kuin kauniilla sanoilla?”, pohtii Aino Rukkila palkkiokäytäntöjen tasa-arvoa.

Kokemustieto

Tietosivu

Kokemustieto-sivut tarjoavat näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta ja vertaisuudesta päihde-, mielenterveys- ja riippuvuustyössä. 

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi sekä A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestivät 23.11.2021 päihdetyön kokemusasiantuntija- ja vertaistyön webinaarin, jonka aiheena oli kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä.

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muotoja päihdealan järjestössä

Tietosivu

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muodot jakautuvat neljään toiminnan osa-alueeseen: palveluiden kehittämiseen, koulutukseen, asiakastyöhön sekä kokemustietoon. Kokemustiedolla on tärkeä rooli toimintojen keskiössä ja se luo perustan muille toiminnoille. 

Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas, joka huomioi monipuolisesti asunnottomuutta ja päihderiippuvuutta kokeneiden naisten tyypillisimmät tarpeet sekä vastaa naiserityisen työskentelyn kehittämiskohteisiin.

Ammattilaiset antavat myönteisiä merkityksiä päihde- ja mielenterveystyön kokemusasiantuntijuudelle

Uutinen

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset näkivät kokemusasiantuntijatoiminnan monella tavalla myönteisenä niin asiakkaiden kuin palvelujärjestelmän kannalta. He korostivat kokemusasiantuntijoiden merkitystä tunnetuen tarjoajina ja selviytymisen kokemusten jakajina.

Sivut