Olet täälläEtusivu Pelaaminen

Pelaaminen

Mikä on sairautta ja mikä ei?

Tutkimustiivistelmä

Päihde- ja peliriippuvuudet jakavat sekä ammattilaisten että maallikoiden käsityksiä sairaudesta

Rahapelihaittojen ehkäisyn paikallinen toimeenpano ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain jälkeen.

Tutkimustiivistelmä

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain muutoksen myötä rahapelihaitat liitettiin osaksi ehkäisevää päihdetyötä. Lain muutos tukee Suomen rahapelipolitiikan keskeistä tavoitetta rahapelihaittojen ehkäisystä ja vähentämisestä.

Inka Silvennoinen: Raha pelissä – rahan, pelaamisen ja rahapelaamisen muuttuvat suhteet

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Viihdettä, jännitystä ja aina uusi mahdollisuus voittoon. Satunnaisuus, nopea tempo, erilaiset äänet ja visuaaliset elementit, läheltä piti -tilanteet ja palkkioiden tuoma mielihyvä. Digipelit (tietokone-, konsoli- ja mobiilipelit) ja rahapelit käyttävät paljon samoja tekniikoita pitääkseen pelaajan otteessaan ja kannustaessaan pelaamaan lisää. Perinteisesti raha on ollut keskeinen erottava elementti, mutta digipelien uudenlaisten maksulogiikoiden myötä tämä ero on osittain kadottanut merkitystään.

Kokemuksia Turun A-klinikan peliriippuvaisten ryhmästä

Opinnäytetyö

Peliriippuvaisten vertaisryhmä tukee osallistujien kuntoutumista sekä pelaamisen vähentämistä.

Ajanvieterahapelaamisen tuottaminen ja kuluttaminen 1900-luvun Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Rahapelaaminen ja rahapelimainonta on nykyään läsnä kaikkialla suomalaisessa arkielämässä, vaikka vain alle sata vuotta sitten tavara-arpajaiset olivat ainoa laillinen rahapelaamisen muoto. Maailmanlaajuisestikin ajatellen rahapelaaminen laillistettiin Suomessa melko varhain 1920-luvulta lähtien vuoden 1889 ”rahapelikieltolain” jälkeen eikä rahapelimainontaa ole juurikaan rajoitettu

Problem gamblers and money: Unbalanced budgets and financial recovery

Tutkimustiivistelmä

Rahapeliongelma on pelaajan arjessa usein voimakkaasti myös taloudellinen ongelma. Raha ottaa uusia rooleja, kun pelaamiseen kuluu enemmän rahaa ja siitä aiheutuu puutteita muilla elämänalueilla. Näitä puutteita paikataan usein haavoittavilla keinoilla hankkia lisää rahaa. Rahapeliongelmien vakavuus ja niistä selviäminen liittyy pelaajan työ- ja taloustilanteeseen.

Riitta Matilainen: Suomalaisen rahapelikulttuurin erityispiirteiden tunteminen tarpeen rahapeliongelmaisten auttamisessa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Elämme Suomessa sellaisessa yhteiskunnassa, jossa rahapelaaminen on läsnä kaikkialla arkielämässä eikä rahapelaamista tai sen mainontaa voi oikein paeta, vaikka niin tahtoisikin.  Näin on itse asiassa ollut Suomessa jo pitkään. Maailmanlaajuisestikin ajatellen rahapelaaminen laillistettiin Suomessa melko varhain 1920-luvulta lähtien vuoden 1889 ”rahapelikieltolain” jälkeen eikä rahapelimainontaa ole juurikaan rajoitettu. 

9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen sekä niihin vaikuttavat tekijät

Tutkimustiivistelmä

Suomalaistaustaiset nuoret käyttävät ulkomaalaistaustaisia yleisemmin alkoholia, kannabiksen käyttö on yleisintä ulkomaalaistaustaisilla pojilla. Kavereiden päihteiden käyttö ja runsas vapaa-ajanvietto kaveripiirissä lisäsivät sekä poikien että tyttöjen päihteiden käytön todennäköisyyttä niin suomalais- kuin ulkomaalaistaustausillakin nuorilla.

Mari Pajula: Oliko Vegasin joukkoampujalla peliongelma ja miksi media vaikeni siitä?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Mari Pajula avaa blogissaan Las Vegasin joukkoampumisen kautta rahapelaamiseen liittyviä uskomuksia. Tragediasta uutisoinnissa kävi Pajulan mielestä selväksi, että media ja suuri yleisö ei tunne rahapeli- ja pelihaittailmiötä riittävästi. Rahapelaamiseen liittyy niin haitallisesti kuin haitattomasti pelaavilla suuri määrä vääriä uskomuksia, jopa taikauskoista käytöstä.

Sosped on julkaissut tutkimuskatsauksen ongelmallisesta digipelaamisesta

Uutinen

Sosiaalipedagogiikan säätiön tutkijoiden tuottama tutkimuskatsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Sivut