Olet täälläEtusivu Pelaaminen

Pelaaminen

Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys

Tutkimustiivistelmä

Todellisuuspakoisuudella eli eskapismilla tarkoitetaan todellisuuden tai tosielämän ongelmien välttelyä. Eskapismia pidetään tyypillisesti negatiivisena vaikuttimena, joka johtaa kielteisiin seurauksiin yhdistyessään päihteiden käyttöön tai muihin addiktiokäyttäytymisen muotoihin. Aiempi eskapismitutkimus perustuu pääasiassa pienillä tai rajatuilla otoksilla tehtyihin analyyseihin ilman kattavaa näkemystä eskapismin ja addiktioiden suhteesta.

Lasten asema rahapeliongelman varjossa

Tutkimustiivistelmä

Ongelmallisesti rahapelejä pelaavan vanhemman lapset ovat haavoittuvassa asemassa perheessään siinä missä päihteitä käyttävän vanhemmankin lapset.

Ongelmallinen rahapelaaminen sukupolvien välisenä kokemuksena ja huolenaiheena

Tutkimustiivistelmä

Ongelmallinen rahapelaaminen aiheuttaa kriisitilanteen sukupolvien väliseen suhteeseen ja perheenjäsenten elämänkulkuun.

COVID-19 ja riippuvuus

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuuksilla ja koronaviruksen sairastamisella on yhteys toisiinsa.

Pelaaminen, sosiaalinen media ja pikaviestisovellukset – yhteys nuorten päihteiden käyttöön?

Uutinen

Vertaisryhmien ja sosiaalisten verkostojen tiedetään olevan merkittävä nuorten päihteiden käyttöön vaikuttava tekijä. On kuitenkin epäselvää, mikä merkitys nykyaikaisella medioiden kulutuksella on nuorten päihteiden käytölle.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019

Tutkimustiivistelmä

Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt, peliongelmat yhtä yleisiä kuin ennenkin.

Kuvataideterapeuttinen menetelmä rahapeliongelmaisten ryhmähoidossa

Opinnäytetyö

Kuvataideterapiaa voidaan käyttää mielenterveyden ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen sekä edistämään ja tukemaan lasten ja nuorten kehitystä sekä aikuisten toiminta- ja työkykyä.

Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit: Yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän muotoutumiseen

Tutkimustiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen rahapelijärjestelmän historiallista muotoutumista kiinnittäen erityishuomiota rahapelien laillistamiseen liittyneisiin ei-taloudellisiin tekijöihin. Rahapelijärjestelmän kehittymistä tarkastellaan kolmen yhteiskunnalliseksi murrokseksi hahmottuvan ajankohdan näkökulmasta. 

Janne Nikkinen: Suomalaisen rahapelimonopolin tulevaisuus ja sääntelyn mahdollisuudet

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Viime aikoina on käyty enenevässä määrin keskustelua siitä, mikä on kotimaisen rahapelimonopolin tulevaisuus muuttuvassa maailmantilanteessa. Rahapelien tarjonta on erityislaatuista toimintaa syystä, että ihmisten (todellista tai oletettua) pelihimoa käytetään hyväksi. Maailmassa n. 3/4 YK:n jäsenvaltioista sallii ja säätelee rahapelaamista eri tavoin. Laitonta pelaamista lainsäädännön näkökulmasta on suurista valtioista etenkin Brasiliassa ja Intiassa, lisäksi Kiina pyrkii voimakkaasti rajoittamaan pelaamista tietyille erityishallinto-alueille ja estämään internet-pelejä.

Nuorten ongelmallinen digipelaaminen on yhteydessä psykologisiin ongelmiin

Tutkimustiivistelmä

Digipelaaminen on suosittu vapaa-ajan aktiviteetti nuorten keskuudessa. Pelit tuovat parhaimmillaan pelaajalle mielekkyyden kokemuksia ja tapoja rentoutua. Niko Männikön väitöskirjatutkimuksesta selviää, että kuitenkin lähes joka kymmenes digipelejä pelaava nuori kärsii ongelmapelaamiseen liittyvistä oireista. Pelaamisesta on voinut tulla pakonomaista ja ongelmallista suorittamista, jolloin sen positiiviset puolet ovat vähentyneet. Toisaalta ongelmallinen pelaaminen voi liittyä myös psyykkiseen sairauteen tai se voi olla pakokeino todellisen elämän ongelmista ja ahdistusta aiheuttavasta elämäntilanteesta.

Sivut