Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Anna Vuorio: Miksi vaikeassa tilanteessa oleva nainen jää usein vaille apua?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Usein ajatellaan, että naiset osaavat hakea apua paremmin ja sitoutua palveluihin herkemmin kuin miehet. Aina näin ei kuitenkaan ole. Lokakuun aikana silmieni eteen on osunut kaksi erilaista uutista, jotka molemmat kertovat huolestuttavaa viestiä siitä, miten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten on vaikeaa saada tarvitsemaansa apua. Yhteiskuntamme ehkä huonoimmin voiva ryhmä löytyy hiukan yllättäen naisista: Suomen naisvangit elävät marginaalin marginaalissa ja ovat sairaampia kuin miesvangit.

Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta

Opinnäytetyö

Toivolla on keskeinen merkitys opioidikorvaushoidossa oleville ja sitä edistämällä voidaan mahdollistaa potilaiden parempaa sitoutumista korvaushoitoon. Toivo antaa positiivista voimaa ja luo myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Toivoa edistäviä tekijöitä korvaushoidossa ovat mm. yhteys toisiin, positiiviset ihmissuhteet ja tukea antava henkilökunta. Lisäksi toivoa tuo se, että korvaushoito mahdollistaa elämän monipuolisuuden.

Eettinen foorumi 2020: Toimivien palveluiden edellytys on yhteistyö

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Eettisen foorumin aiheena oli tänä vuonna päihde- ja mielenterveyspalveluiden kilpailutus. Foorumin taustalla oli eettisen toimikunnan huoli siitä, miten kilpailutukset vaikuttavat päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, jatkumoihin ja laatuun.

Päihdetyön arki ja etiikka

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdetyössä, kuten muissakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, työntekijät kohtaavat eettisiä kysymyksiä päivittäisessä työssään. Työntekijät tasapainoilevat asiakkaan tarpeiden, kustannustehokkaan hoidon, sekä työn eettisyyden ristiaallokossa. Päihdepalveluiden markkinoistuminen on vähentänyt työntekijöiden autonomiaa ja muuttanut päihdetyön käytäntöjä asiakaslähtöisestä tilaajalähtöisemmäksi.

Iäkkäämpien somalitaustaisten maahanmuuttajien terveyspalveluiden käyttö ja mielenterveyspalvelumieltymyksiä Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että somalitaustaiset kohtaavat institutionaalisia esteitä palveluiden saavutettavuudessa.

Terveystiedon etsimiskäyttäytyminen internetissä: muutokset vuosien 2002 ja 2012 välillä

Tutkimustiivistelmä

Sosioekonominen asema ja kokonaisterveydentila vaikuttavat terveystiedon hakemiseen internetistä.

K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa

Opinnäytetyö

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen. 

Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta

Opinnäytetyö

Ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voidaan todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka eivät ole käyttäneet muita päihdepalveluja.

Suhteellinen toimijuus ja institutionaalinen vuorovaikutus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa.

Tutkimustiivistelmä

Huumeiden käyttäjien toimijuutta voidaan vahvistaa matalan kynnyksen palveluissa.

Päivystyshenkilökunnan näkemyksiä päihtyneen potilaan hoidon osaamisalueiden tärkeydestä.

Tutkimustiivistelmä

Päivystyksen hoitohenkilökunta arvioi turvallisuusosaamisen tärkeimmäksi päihtyneen potilaan hoidossa.

Sivut