Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin

Tutkimus

Yhteydenottajat kaipasivat paitsi palvelujärjestelmää ja avun hakemista koskevia neuvoja myös tukea oman elämäntilanteen solmujen avaamiseen. Keskeisiä teemoja olivat myös läheisen avun saamiseen ja
puheeksi ottamiseen liittyvät haasteet.

Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana

Tutkimus

Kasvokkaisten palvelujen korvaaminen sähköisillä tukimuodoilla on vaikeaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville asiakkaille.

Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli on kolmas osa Eeva Ekqvistin väitöskirjatutkimusta, joka käsittelee kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemuksia sekä näkemyksiä tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana. Tällä tutkimuksella on haluttu nostaa keskiöön kuntoutujien omat tulevaisuuden toiveet. Toivotun tulevaisuuden tarkastelu voi luoda toivottomalta vaikuttavaan tilanteeseen positiivista näkökulmaa.

Piia Niilola: Miten asiointi sujuu? – Yksinkertainen kysymys voi auttaa tunnistamaan digisyrjäytymistä!

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Digitaalisten välineiden käyttö on pääosin hyväosaisten hommaa. Piia Niilola kirjoittaa, että digipalveluiden tulee kuulua kaikille, jotka kykenevät ja haluavat niitä käyttää. Siksi meidän olisi varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus laitteeseen ja nettiyhteyteen sekä tarjottava ihmisille digitukea.

Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella

Opinnäytetyö

Kyselytutkimukseen osallistuneet päihdepalveluiden ammattilaiset ovat avoimia mutta skeptisiä sen suhteen, että Tampereella saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana. Ammattilaiset näkevät käyttöhuoneen kuitenkin tarpeellisena. Käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi nimettiin sosiaaliohjaus, terveysneuvonta ja sairaanhoitajan vastaanotto. 

Ikääntyneiden päihdepalveluille lisääntyvää tarvetta

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kohtaavat päihteitä käyttäviä ikääntyneitä tulevaisuudessa nykyistä enemmän. A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamissa tulevaisuustyöpajoissa ja selvityksissä on tullut myös esille ikääntyneille sopivien päihdepalveluiden saatavuuden haasteet. Yhteistyötä toivottaisiin enemmän päihdealan järjestöjen kanssa.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista

Tutkimustiivistelmä

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kokevat saavansa vääränlaista apua.

Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation

Opinnäytetyö

Diaconal concepts of conviviality and child theology served as useful Christian concepts for the description of the secular project, whereas the concepts of original blessing and the sins may assist in depicting addiction from a complementary angle.

Anna Järvinen: Nuorten kannabiskokemustarinat ammattilaisten työvälineenä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

YAD:n Anna Järvinen kirjoittaa blogissaan, että on tärkeää, että nuorille samaistuttavia kannabiskokemustekstejä on saatavilla näyttöön perustuvan tiedon rinnalla. Kokemustarinat toimivat myös ammattilaisille työvälineenä. Kokemuksia kannabiksesta/kertomuksia elämästä -kirjan avulla ammattilaiset voivat kehittää omaa osaamistaan nuorten kohtaamisessa, ymmärtää käytön moninaisuutta, rohkaista kannabiksen käytöstä kysymiseen sekä pysähtyä kuulemaan nuoren kokemuksia.

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen roolit täydentävät toisiaan päihdetyössä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin aiheena oli tänä vuonna kokemustieto ja -taito ammatillisen tiedon ja taidon rinnalla. Webinaarin puhujat esittelivät eri alueiden kokemustoiminnan malleja sekä jakoivat tietoa siitä, miten kokemustietoa voidaan käyttää ammattilaisten työn rinnalla asiakkaan hyväksi.

Sivut