Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Driving, Opioid-maintenance, and Co-medications: A Comprehensive Assessment of 22 Cases

Tutkimus

Patients in stable Opioid Maintenance Treatment (OMT) for opioid-dependence are, as a rule, considered fit to drive a car. Polypharmacotherapy, however, is common in opioid-dependent patients, and its association with driving fitness is not well known. The article examines driving fitness of 22 OMT patients of whom the majority were multidrug-treated patients. The assessment included a standard on-road driving test, clinical neurological examination, and cognitive driving-related tests.

Alkoholiongelmaisen hoito : Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä

Tietosivu

Päivitystiivistelmässä tarkastellaan muutoksia alkoholiongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositukseen.

Short report: Past-year gambling behaviour among patients receiving opioid substitution treatment

Tutkimus

Substance abuse and gambling problems are associated, however, studies on gambling problems among opioid substitution treatment (OST) patients are scarce.

Tarve ja toive tietä: Mitä yksilöt pitävät tärkeänä tietona alkoholiongelmien hoidosta tehdessään päätöstä hoitoon hakeutumisesta.

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelman vuoksi avohoitoon hakeutuneet pitivät hoidon sisältöä tärkeimpänä asiana, joista he tarvitsisivat tietoa ennen hoitoon hakeutumista. Muita tärkeitä asioita olivat omiin vaikutusmahdollisuuksiin, ryhmä- ja yksilömuotoisuuteen, yhteydenottoon ja maksullisuuteen liittyvät asiat.

Lapsiperheiden päihdepalvelut -LapsYTY osahanke

Tutkimus

Lapsiperheiden päihdepalvelut -LapsYTY osahankkeessa toteuttiin haastattelututkimus päihdepalveluja käyttävien perheiden näkökulmasta.

Rekisteritutkimus – RIPE

Tietosivu

Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE) kattaa hoitoa ja asiakaskuntaa koskevaa aineistoa vuosilta 1990–2009. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään rekisteritutkimuksen keinoin hoidossa tapahtuneita muutoksia sekä asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista.

Psykososiaaliset vaikeudet – PARADISE-hanke

Tietosivu

PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa) oli yhteishanke, jonka koordinointia ja aineistonkeruuta rahoitti vuosina 2010–2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5).

Kuka saa päihdekuntoutusta vankilassa?

Tutkimustiivistelmä

Vain pieni osa päihdeongelmista kärsivistä vangeista osallistuu päihdekuntoutukseen vankeuden aikana

Rauno Mäkelä: Asiakkaan velvollisuuksista ja kyvyistä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Rauno Mäkelä pohtii blogissaan, miten päihdehoidossa huomioitaisiin aiempaa enemmän potilaan oikeuksien lisäksi hänen velvollisuutensa. Kun päihderiippuvuuden ytimeen kuuluu alentunut kyky säädellä omaa päihteiden käyttöä, pitänee silloin korostaa hoitoonhakeutumisen velvollisuutta, on se sitten omaehtoista tai muiden vaatimaa. Hoidon tavoitteena on itsemääräämiskyvyn vähittäinen palautuminen ja velvollisuuksien uudelleen käyttöönotto.

Ohjaajan ominaisuuksien ja käyttäytymisen vaikutus runsaasti juoviin nuoriin miehiin kohdistuvan motivoivan lyhytintervention tehokkuuteen

Tutkimustiivistelmä

Motivoiva lyhytinterventio oli tehokas tapa vähentää alkoholinkäytön riskirajat ylittävien nuorten miesten juomista. Työntekijän kokemus, taidot ja asennoituminen vaikuttavat keskeisesti motivoivan lyhytintervention onnistumiseen.

Sivut