Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Sukupuolen ja aiemman vankeustuomion vaikutukset päihdeongelmaisen riskiin tehdä vankeuteen johtanut rikos

Tutkimustiivistelmä

Suomalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että yleisesti päihdeongelmaisilla miehillä oli naisia suurempi riski tehdä vankilaan johtanut rikos. Erot naisten ja miesten välillä kuitenkin katosivat, kun tarkasteltiin vankilataustaisten päihdeongelmaisten riskiä tehdä omaisuusrikos.

Kriminaalipäihdetyö – Prison-tutkimushanke

Tutkimus

Pohjoismainen Prison-tutkimushanke on tuottanut tietoa vankeinhoidon päihdekuntoutuksen asemasta ja merkityksestä kansallisen huumepolitiikan osana ja päihdehoidosta vankiloiden toimintastrategian osana. Lisäksi hankkeessa on selvitetty päihdehoitoa toteuttavien työntekijöiden ja siihen osallistuvien vankien kokemuksista.

"Kriittisin on juurikin se eka piikki" Piikkihuumeiden käytön aloittaminen ja ennaltaehkäisy

Opinnäytetyö

Suonensisäisten huumeiden käytön aloittamiseen liittyvät sekä toissijaiset, ihmisen taustaan lukeutuvat syyt että ensisijaiset, ensimmäisellä piikittämiskerralla vaikuttavat välittömät syyt.

Sisko Salo-Chydenius: Asiakaslähtöisyys – retoriikkaa vai todellista toimintaa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Huolimatta lainsäädännöstä, hallitusohjelmista, STM:n suosituksista ja kehittämisohjelmista sosiaali- ja terveydenhuollon muutos kohti asiakaslähtöisyyttä on hidasta ja haasteellista. Asiakaslähtöisyys on kirjattu miltei jokaisen organisaation keskeiseksi arvoksi, mutta tutkimuksien mukaan sen toteutuminen toiminnassa ihmisen osallisuutena ja mahdollisuutena tehdä päätöksiä on edelleen vähäistä.

Korva-akupunktion vaikutus ahdistukseen, univaikeuksiin sekä päihteiden ja päihdepalvelujen käyttöön

Tutkimustiivistelmä

Korva-akupunktion vaikutukset eivät eronneet rentoutumisen vaikutuksista.

Apteekissa toteutetun lyhytintervention vaikuttavuus alkoholin haitalliseen käyttöön

Tutkimustiivistelmä

Apteekissa toteutettu lyhytinterventio ei vaikuttanut asiakkaiden haitalliseen alkoholin käyttöön.

Alkoholiriippuvuus

Tutkimus

Tutkittua tietoa alkoholiriippuvuuden tunnistamisesta, erilaisista hoitomuodoista sekä kuntoutumisesta.

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

Tutkimus

Päihdehoitoon hakeutuneiden näkemystä omasta elämäntilanteestaan selvitettiin A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyn yhteydessä. Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen, vaikka joitakin eroja eri asiakasryhmien välillä oli.

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Tutkimus

Tutkimus avaa uuden näkökulman psyykkiseen sairastamiseen ja kuntoutumiseen sekä tuo esiin uusia tapoja analysoida ja tulkita kokemuksia.

Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta

Ammatilliset lehdet

Raskaana olevien tahdonvastainen hoito nousee säännöllisesti esiin julkisessa keskustelussa. Artikkelissa kartoitetaan laitoshoidossa olevien pienten lasten vanhempien näkemyksiä pakkohoidosta. 

Sivut