Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Parempia sosiaali- ja terveyspalveluja – kenelle niitä halutaan?

Uutinen

Suomalaiset parantaisivat mieluiten syrjäytymisvaarassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluja. A-klinikkasäätiön Tietopuun tutkimussarjassa julkaistu tutkimus osoittaa, että esimerkiksi poliittinen arvomaailma ja ennakkoluulot vaikuttavat siihen, mihin palveluihin kansalaiset ovat valmiita panostamaan.

Yksikin kuolema on liikaa

Esiselvitys helsinkiläisten tai Helsingin alueella palveluita käyttävien 18–25-vuotiaiden aktiivisesti päihteitä käyttävien nuorten palveluiden rakenteista, palveluketjuista sekä palveluiden haasteista ja palvelujärjestelmän solmukohdiksi koetuista rakenteista. Lisäksi raportissa esitellään selvityksen kohderyhmälle kohdennetun toimipisteen mallinnusehdotus. 

Helsinkiin tarvitaan yhden luukun toimipiste päihteitä käyttäville nuorille

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään, kertoo A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys. Se mallintaa uuden toimipisteen, jossa julkinen ja kolmas sektori tarjoavat nuorille monipuolista tukea ilman ajanvarausta. 

”Nuoria on kuultava paremmin sosiaalihuollossa”

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaalihuollolla on menetelmiä nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien tukemiseksi, mutta ne ovat kirjavia ja niiden käyttö on epäjohdonmukaista. A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen nostaa kolme keskeistä tulosta tuoreesta tutkimuksesta, joka tarjoaa myös suosituksia tilanteen korjaamiseksi.

Kohtaamispaikka avunvälittäjänä

Ammatilliset lehdet

Päihteitä aktiivisesti käyttäville matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat erittäin merkityksellisiä. Kävijöiden avuntarpeet koskevat monia elämän osa-alueita ja avuntarpeen rehellinen ilmaiseminen edellyttää luottamuksellista ja kunnioittavaa kohtaamista kohtaamispaikkojen työntekijöiden kanssa.

Kodin tuntu osana asunnottomuusilmiötä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Huumeita käyttävien henkilöiden keskuudessa asunnottomuus on yleinen ilmiö. Asunnottomuus ja huumeidenkäyttö vaikuttavat olennaisesti toisiinsa. Kodin tunnun puute ja paikkaan kiinnittymättömyys on yksi mahdollinen selitysmalli huumeita käyttävien asunnottomuuden pitkäaikaisuudelle ja toistuvuudelle. 

Päihdetoipuminen ja hoidon onnistuminen

Osana MIPA 2.0 -hanketta tehty opinnäytetyö tuotti tietoa päihdekuntoutujien päihteidenkäytön kokemuksista, eri riippuvuuksien hoitamisesta, avuntarpeen luonteesta sekä saatujen ja tarvittavien palveluiden laadusta.

Päihdepalveluiden ja avunsaannin esteet, kynnykset ja sudenkuopat

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Hoitoon pääsyn vaikeus, palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja palveluiden jäykkyys vaikeuttavat riippuvuuksista haittoja kokevien avun saantia. Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamista kyselyistä.

Tulevaisuustyöpaja 13.10.2022

Tietosivu

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Miltä tulevaisuuden yhteistyö päihde- ja riippuvuusalan järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä näyttää, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille? 

Knowledge-based Governance of Local Security Through Common Situational Awareness

Opinnäytetyö

The research identified the main possibilities and challenges for creating a common situational awareness between the public, private and third sector organisations working around the theme of security in the downtown area of the city of Tampere. Additionally, the research examined what kind of knowledge is collected by different organisations from the security situation of the downtown area.

Sivut