Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – Historiallinen katsaus sekä ohjaajien ja vankien kokemukset.

Tutkimus

Päihdekuntoutusohjelmien asemaa vankeinhoidossa olisi syytä arvioida uudelleen.

Valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden vaikuttavuus

Tutkimustiivistelmä

Tutkimukset korostavat huumeiden käyttöhuoneiden positiivisia vaikutuksia, mutta kausaalinen näyttö on puutteellista.

Tutkimukseen osallistuneiden päihdetoipujien kokemuksia saamastaan säännöllisestä palautteesta

Tutkimustiivistelmä

Säännöllinen seuranta ja palaute voivat tukea päihdeongelmasta toipumista.

Olavi Kaukonen: Päihdehuolto märän sukupolven jälkeen?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdehuollon edellytykset vastata vaikeimpiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin ovat ohentuneet yhteiskunnan muuttuessa. Erityispalveluiden rakenne ja toimintamallit nojaavat edelleen pääosin 1970-luvun innovaatioihin ja 1980-luvun toimintamalleihin.

Mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatut palvelut ovat vähäisiä ja tuen hakeminen vaikeaa

Uutinen

Valtaosa mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten omaisista sai vain satunnaista tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Ammatillista tukea saivat useammin ne omaiset, joiden läheinen sai myös palveluja ongelmaansa. Tulokset selviävät MIPA-järjestötutkimusohjelman toteuttamassa kyselyssä.

Yhteistyö, osaaminen ja tieto päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisessa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön Tulevaisuustyöpajassa pohdittiin eri toimijoiden tarpeita päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisessa sekä palveluketjujen ja niiden tuntemisen merkitystä päihteitä käyttävien ihmisten auttamisessa.

C-hepatiitin hoito opioidikorvaushoidon yhteydessä onnistuu

Ammatilliset lehdet

A-klinikan toteuttama pilottitutkimus osoittaa opioidikorvauspotilaiden C-hepatiitin hoidon onnistuvan päihdehoitopisteissä. Samalla korvaushoito tehostui ja potilaiden elämäntilanne parani.

Associations between self-rated health, quality of life and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders

Tutkimus

In Finnish: Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä. Tiivistelmä 

Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä

Tutkimustiivistelmä

Fyysinen sairastavuus, masennusoireet ja elämälaatu nivoutuvat yhteen alkoholi- ja päihdehäiriöistä kärsivillä.

Sivut