Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Naiserityisessä väkivaltatyössä yhdistyy asiakastyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Naiset näkyviksi -hankkeen projektipäällikkö Hanna Mäki-Tuuri ja kokemustyöntekijä Christine Saarinen kertovat työstään rikostaustaisten naisten parissa ja avaavat, mitä naiserityisyys tarkoittaa heidän työssään.  

Requirements for a behaviour change application for alcohol intervention and reduction

Opinnäytetyö

Tutkimuksessa määriteltiin alkoholin käytön vähentämiseen tarkoitetulle mobiilisovellukselle vaatimukset.

Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Uutinen

Keväällä 2020 päihde- ja mielenterveysjärjestöt joutuivat järjestämään uudelleen palveluitaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. A-klinikkasäätiön tutkijat haastattelivat työntekijöitä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ylläpitävistä ja jalkautuvaa työtä tekevistä järjestöistä. Haastattelujen perusteella matalan kynnyksen palveluiden merkitys korostui poikkeustilanteessa.

COVID-19 ja riippuvuus

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuuksilla ja koronaviruksen sairastamisella on yhteys toisiinsa.

Lyhyt mielenterveysseula koronaviruksen aiheuttamalle ahdistuneisuushäiriölle

Tutkimustiivistelmä

Sosiodemografisilla tekijöillä on merkitystä koronaviruksen aiheuttaman ahdistuksen ja pelon kokemiseen.

Kokemusasiantuntijan vastaanotolla

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Kokemusasiantuntijoita yhdistää tarina. Me kysyimme, millainen on Helsingin A-Killassa työskentelevän Pekka Luukkosen tarina. Tätä tarinaa Pekka hyödyntää työssään kokemusasiantuntijana.

Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä kehitettyjä toiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisessa perhekuntoutuksessa.

Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Opinnäytetyö

Psykoaktiiviset aineet eli muuntohuumeet ovat haittoja vähentävässä työssä yleinen ja näkyvä ilmiö. Haittoja vähentävän työn ammattilaisten mukaan muuntohuumeiden käyttö on heikentänyt asiakkaiden toimintakykyä sekä lisännyt yleistä levottomuutta.

Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Opinnäytetyö

Lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi soveltuu myös sairaanhoitajaopiskelijoille.

Tutkimustiivistelmä: Rikosseuraamuksien yhteys opioideista johtuviin yliannostuskuolemiin

Uutinen

Yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta ilmenee, että opioideista johtuva yliannoskuolleisuus on yhteydessä rikosseuraamusten muotoihin sekä oikeudellisissa prosesseissa mukana olemiseen. Pelkät sairauksien diagnoosit eivät kerro yliannostuskuolemien todennäköisyydestä. Päihdehoidossa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota rikostaustaisiin asiakkaisiin yliannoskuolemien ehkäisemiseksi.

Sivut