Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Motivaation tukemisesta kaivataan lisää tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Haitallisten toimintatapojen, kuten päihteiden käytön tai ongelmallisesti pelaamisen lopettaminen vaatii motivaatiota. Motivaation ei tarvitse kuitenkaan olla vain henkilön itsensä vastuulla, vaan sote-alan ammattilaisella voi olla tärkeä rooli muutosmotivaation tukemisessa. A-klinikkasäätiön toteuttama kysely osoittaa, että sote-alan ammattilaisilla ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa motivointimenetelmistä. 

2023 on tärkeiden riippuvuusratkaisujen vuosi

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Eduskuntavaaleissa jokainen meistä voi ottaa vastuuta päihde- ja mielenterveyspalvelujemme kehittämisen suunnasta. A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki kirjoittaa, että joskus parasta politiikkaa on rajoittaminen, joskus tuen tarjoaminen. Tälle löytyy katetta tutkimuksesta ja kansallisista linjauksista.

”Äänestetään jokaiselle kuuluvan hoidon puolesta”

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Tulevan kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, miten hyvinvointivaltion perusta toimii, toteaa europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.). Hän nostaa esille kolme päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimerkkiä, joiden edistämiseen äänestäjä voi vaaleissa vaikuttaa. 

Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että huumeita käyttävien parissa työskentelevät tuntevat kohtuullisen hyvin ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Tietämystä tulisi kuitenkin lisätä rikollisuuteen pakottamisen tunnistamisen sekä uhrien oikeuksien toteutumisen suhteen.

Näin päihde- ja mielenterveyspalvelut järjestetään hyvinvointialueilla

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen siirtyi vuoden 2023 alussa uusiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin hyvinvointialueille. Samalla muuttui päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaympäristö. Muutosten valmisteluun osallistunut THL:n kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi arvioi niiden keskeisiä vaikutuksia. 

Uudet lait muuttavat päihde- ja riippuvuuspalveluita

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihde- ja riippuvuuspalveluja tulee saada tarpeen mukaan, ja lakeihin on nyt kirjattu myös aivan uusia palveluja. Nämä keskeiset muutokset löytyvät vuoden 2023 alussa voimaan tulleista sosiaalihuoltolaista ja terveydenhuoltolaista. Päihdeasiamies Tuula Sillanpää kertoo, mitä kaikkea uutta ne sisältävät.

Pienten päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla herättää huolta

Uutinen

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla ovat suhteellisen samanlaisia. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa, että huolta kannetaan etenkin pienempien järjestöjen tulevaisuudesta hyvinvointialueilla. 

Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista.

Tutkimus

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla olivat suhteellisen samanlaisia. Keskeisinä yhdyspintoina nähtiin järjestöjen tuottamat ostopalvelut, välimuotoiset palvelut sekä kansalaistoiminta. Huolenaiheina nostettiin esiin pienempien järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla.

Päihteitä käyttävien läheisten näkemykset palveluista kriittisiä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Valtaosa läheisistä pitää perheenjäsenensä saamia päihdepalveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua puutteellisena. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa myös, että läheiset hakevat itselleen tukea satunnaisesti. Siihen vaikuttaa myös perheenjäsenen hoitosuhde.

Järjestöjen päihdetyöstä kaivataan lisää tietoa hyvinvointialueilla

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Hyvinvointialueiden ja kuntien sote- ja sivistyspalvelujen työntekijät tuntevat huonosti päihdealan järjestöjä, ja yhteistyö niiden kanssa on vähäistä. Työntekijöiden vastauksista A-klinikkasäätiön kyselyyn nousee esille kolme hätkähdyttävää lukua.

Sivut