Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

EMCDDA: Miten koronavirus ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet huumeiden käyttöön?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kesäkuussa julkaistusta raportista käy ilmi, että koronapandemian ensimmäisen kolmen kuukauden aikana huumeiden käyttö on osin vähentynyt Euroopassa. 

Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä kehitettyjä toiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisessa perhekuntoutuksessa.

Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Opinnäytetyö

Psykoaktiiviset aineet eli muuntohuumeet ovat haittoja vähentävässä työssä yleinen ja näkyvä ilmiö. Haittoja vähentävän työn ammattilaisten mukaan muuntohuumeiden käyttö on heikentänyt asiakkaiden toimintakykyä sekä lisännyt yleistä levottomuutta.

Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Opinnäytetyö

Lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi soveltuu myös sairaanhoitajaopiskelijoille.

Tutkimustiivistelmä: Rikosseuraamuksien yhteys opioideista johtuviin yliannostuskuolemiin

Uutinen

Yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta ilmenee, että opioideista johtuva yliannoskuolleisuus on yhteydessä rikosseuraamusten muotoihin sekä oikeudellisissa prosesseissa mukana olemiseen. Pelkät sairauksien diagnoosit eivät kerro yliannostuskuolemien todennäköisyydestä. Päihdehoidossa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota rikostaustaisiin asiakkaisiin yliannoskuolemien ehkäisemiseksi.

Opioideista johtuvat yliannoskuolemat rikoksien ja niiden seuraamuksien yhteydessä Marylandissa Yhdysvalloissa

Tutkimustiivistelmä

Terveys- ja rikollisuustietojen puutteellinen hyödyntäminen saattaa johtaa kasvaneeseen opioideista johtuvaan yliannoskuolleisuuteen, kun suurimmassa vaarassa olevia asiakkaita ei tunnisteta.

Pelaaminen, sosiaalinen media ja pikaviestisovellukset – yhteys nuorten päihteiden käyttöön?

Uutinen

Vertaisryhmien ja sosiaalisten verkostojen tiedetään olevan merkittävä nuorten päihteiden käyttöön vaikuttava tekijä. On kuitenkin epäselvää, mikä merkitys nykyaikaisella medioiden kulutuksella on nuorten päihteiden käytölle.

SARS-epidemialle altistuneen sairaalahenkilökunnan alkoholin käyttö ja riippuvuusoireet

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli tutki vuonna 2003 SARS-viruksen aikaan työskennelleen sairaala- ja hoitohenkilökunnan post-traumaattista stressiä sekä alkoholin käyttöä ja riippuvuussuhdetta kolme vuotta epidemian puhkeamisen jälkeen Kiinassa. Eri asemissa työskennellä sairaalahenkilöstöllä oli eroavia taipumuksia alkoholin käyttöön.

Sosiaalisen median ja muun digiteknologian käytön yhteys päihteiden käyttöön yhdysvaltalaisilla nuorilla

Tutkimustiivistelmä

Sosiaaliset verkostot ovat päihteidenkäyttöön vaikuttava keskeinen tekijä. Somen ja pikaviestinten käyttö ovat vain nykyaikaisia tapoja olla yhteydessä muihin ihmisiin, mutta niiden ei havaittu olevan syynä kasvaneeseen päihteiden käyttöön. Videoiden katsomisen ja pelien pelaamisen ei havaittu olevan yhteydessä päihteiden kulutukseen.

Tutkimustiivistelmä: päihdeongelman yhteys itsemurhariskiin

Uutinen

Yhdysvaltalaistutkimuksesta ilmenee, että päihdeongelmat lisäävät itsemurhariskiä. Riskin kasvun taustalla on usein samanaikaisesti vallitseva mielenterveyden häiriö. Kuitenkin erityisesti miehillä päihdeongelma itsessään lisää itsemurhan riskiä, huolimatta samanaikaisista mielenterveyden ongelmista.

Sivut