Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Koronan vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen

Tutkimustiivistelmä

Alkoholinkulutus väheni koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana – vähittäismyynti kasvoi.

EMCDDA: Katsaus Euroopan huumetilanteeseen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Suurten takavarikkojen määrä on lisääntynyt, yliannostuskuolemat aiheuttavat huolta ja kokainiin merkitys Euroopan huumeongelmassa on korostunut. Euroopan huumausaineraportti 2020 kuvaa Euroopan huumetilannetta ennen koronaepidemian alkua. 

K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa

Opinnäytetyö

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen. 

Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta

Opinnäytetyö

Ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voidaan todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka eivät ole käyttäneet muita päihdepalveluja.

Suhteellinen toimijuus ja institutionaalinen vuorovaikutus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa.

Tutkimustiivistelmä

Huumeiden käyttäjien toimijuutta voidaan vahvistaa matalan kynnyksen palveluissa.

Päivystyshenkilökunnan näkemyksiä päihtyneen potilaan hoidon osaamisalueiden tärkeydestä.

Tutkimustiivistelmä

Päivystyksen hoitohenkilökunta arvioi turvallisuusosaamisen tärkeimmäksi päihtyneen potilaan hoidossa.

Requirements for a behaviour change application for alcohol intervention and reduction

Opinnäytetyö

Tutkimuksessa määriteltiin alkoholin käytön vähentämiseen tarkoitetulle mobiilisovellukselle vaatimukset.

COVID-19 ja riippuvuus

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuuksilla ja koronaviruksen sairastamisella on yhteys toisiinsa.

Lapsuudenystävien vastoinkäymisten yhteydet myöhempään päihteiden väärinkäyttöön: kohorttitutkimus Ruotsista

Tutkimustiivistelmä

Laajempi perspektiivi käyttöön: nuoruudessa koetut vastoinkäymiset kasvattavat myöhempää päihteiden väärinkäytön riskiä. Perheissä olevat ongelmat voivat kohdistua myös muuhunkin kuin pelkkään alkoholinkäyttöön ja vaikuttaa myöhempään päihteidenkäyttöön.

Isän alkoholinkäyttö ja pitkän aikavälin vaikutukset lasten kuolleisuuteen

Tutkimustiivistelmä

Ruotsalainen pitkittäistutkimus osoitti, että isän alkoholinkäytöllä on yhteys lasten alkoholiin liittyviin kuolemiin.

Sivut